Skip to main content

Kliendid, tarnijad, tootjad, vedajad

Kõigi laoettevõtte partnerite andmed asuvad Ladu20 kliendiregistris ühiste kirjete - kliendikaartidena.

Üldandmed

Kliendi üldandmed kirjeldavad ära peamised kliendi informatiivsed kirjed:

 • kontaktandmed ning juriidilised andmed - kasutatakse loendites ning väljatrükkidel
 • kliendigrupid - kasutatakse aruandluses ning erilahenduste teostamiseks, väärtused võetakse kliendigruppide registrist
Kliendiolekud

Sõltuvalt vajadusest on võimalik kliente defineerida läbi erinevate rollide, ehk kliendiolekute:

 • klient - on võimalik valida müügidokumentidele
 • tarnija - on võimalik valida ostudokumentidele
 • tootja - on võimalik siduda kaupade ning ostudokumentidega
 • vedaja - on võimalik siduda ostu- ja müügidokumentidega tarnete korraldamiseks
 • omanik - tähistab ettevõtte osakonda; on kasutusel ka logistikalahendustes tähistamaks, kellele kuuluvad laos asuvad kaubad või tellimused
 • kassaklient - tähistab kliente, kes saavad oste teostada ainult kassades
 • eraisik
 • juhuklient - üldine klient, kelle puhul eraldi kliendikaarti ei kasutata; dokumentidel kuvatakse juhuklientide jaoks eraldiseisvaid ning ühekordselt kasutatavaid nime- ja aadressi lahtreid;

 

Klientide seosed

Ladu20s on klientide hierarhia kirjeldamiseks kasutusel kolm eraldi terminit:

 • klient - firma/osakond, kellele esitatakse või kes esitab tellimusi
 • maksja - firma, kellelega toimub arveldamine
 • saaja - firma/osakond, kellele viiakse kaubad

Näiteks on iga ketikaupluse pood kirjeldatud eraldi kliendina ja nende maksjakliendiks on vastava keti peaettevõte, võimaldades kaubad tarnida õigetesse punktidesse ning arveldused koondada keti emaettevõttele, kes on märgitud maksjaks.

Saajaklient on mõiste mida kasutatakse kui ühe kliendi n. eri tüüpi arved peavad liikuma eraldi arvelduses aga kaup liigub samasse kohta. Näiteks, kui restorani kontor kliendina tellib kaupu, arve maksab restorani emaettevõte ning kaubad viiakse saajale - restorani tootmisüksusesse kõrvalmajja.

Lepingu- ja võlahaldus

Võimaldab kirjeldada kliendi lepingu andmed ning finantstingimused kliendi teenindamiseks, sh viivise, maksimaalse arvesuuruse, krediidilimiidi, maksepäevade arvu, valuuta ja hinnatäpsuse dokumentidel (mitu kohta peale koma).

Panga andmed on kasutusel, kui kasutusel on ka Ladu20 reskontro või on teostatud liidestus raamatupidamistarkvaraga. Viimase korral edastakse need  andmed elektroonselt raamatupidamistarkvarale.

Intrastat

Soovides Ladu20s saada kätte ka intrastati aruande tuleks kliendikaardil täita ka Intrastati riik.
Täiendavad valikud plokis on vaikimisi valikandmed
uute dokumentide loomiseks ning nende muutmine
ei muuda tagantjärele varasemalt tehtud dokumente. 

Müügihaldus

Kliendile on võimalik defineerida kuni kolm seotud kasutajat, vastavalt valitud andmeid kasutatakse aruandluses ning eesmärgisüsteemides andmete koondamiseks ja analüüside teostamiseks:

 • Müügiagent - peamine müüja
 • Müügiagent 2 - vabalt kasutatav
 • Müügijuht - valdkonnajuht

Ühtlasi on võimalik registreerida kliendi tellimis- ja külastussagedust ja ka seda et mis liiki dokumente on võimalik TelliKMAga teha (tellimus, soovituslik tellimus või arve)

EDI dokumendid

Ladu20 puhul on võimalik elektroonselt andmeid partneritele saata järgnevaid EDI kanaleid pidi:

 • Telema
 • Edisoft
 • E-arve meilile
 • Riiklik e-arveldaja

Dokumentide saatmise jaoks on kliendikaardil vaja valida vastav saatmisviis (EDI ja/või meiliga saatmine) ning sobiv kanal. 

Arvete saatmine läbi E-arveldaja  on Ladu20 kasutajale tasuta.

Dokumentide seadistused

Kliendipõhiselt on võimalik häälestada ka, millistesse dokumendiliiki kliendi dokumendid vaikimisi tehakse ning valida ka kliendipõhised vaikimisi väljatrükid, kui need peaksid erinema tavapärasest.

Parameetrid

Kliendikaardil toimub ka kliendi lisaparameetrite kirjeldamine. Viimastest loe lähemalt vastavast peatükist.

Kliendikontaktid

Kliendikaardil on võimalik igale kliendile kirjeldada piiramatul hulgal kliendikontakte koos seotud andmetega. Kontakte kasutatatakse dokumentide kirjeldamisel, meilide andmisel ning muudel juhtudel firmaga seotud isikute määratlemiseks. Lähemalt on selles juttu omaette peatükis Kliendikontaktid.

Kliendikaardi lisaloendid

Kliendikaardilt on lisaks andmete kirjeldamisele võimalik saada ka ülevaade kliendiga seotud muudest andmetest, näiteks:

 • kehtivad hinnakokkulepped
 • võlgnevused
 • taara saldo
 • üles laetud lisafailid
 • CRMi kirjete ülevaade
 • alamklientide loend