Aktiiv- ja passiivaadressid

Laos võib olla erinevaid tüüpe laoaadress. Kõige levinumalt jaotatakse laoaadressid kaheks "aktiivaadressid" ja "passiivaadressid".

Enamasti käib Laomehes kauba komplekteerimine peamiselt "aktiivaadressidelt".

Passivaadressid asuvad üldjuhul komplekteerimisala kaugemas servas või kõrgemal ja ndenst varustatakse peamiselt aktiivala. 

Kui on kasutusel lahendus et iga kaupa saab olla aktiivaadressil vaid kuni 1 euroalus, siis üldjuhul suunatakse kui komplekteerimiseks vajalik kogus on täisalus siis Laomees tarkvara üldjuhul suunab komplekteerija otse esimesele vanima sobiva partiiga passivaadressile.