Skip to main content

Aktiiv- ja passiivaadressid

Laos võib olla erinevaid tüüpe laoaadresse. Kõige levinumalt jaotatakse laoaadressid kaheks "aktiivaadressid" ja "passiivaadressid".

Enamasti käib Laomehes kauba komplekteerimine peamiselt "aktiivaadressidelt".

Passiivaadressid asuvad üldjuhul komplekteerimisala kaugemas servas või kõrgemal ja nendest varustatakse peamiselt aktiivala. 

Kui on kasutusel lahendus et iga kaupa saab olla aktiivaadressil vaid kuni 1 euroalus, siis Laomees tarkvara üldjuhul suunab komplekteerija otse esimesele vanima sobiva partiiga passivaadressile.