Skip to main content

Omahinna arvestusloogika Ladu20s

Üldised põhimõtted:

  • Kaubakulu (omahinna) arvestusse võtab Ladu20 lisaks kauba otsesele ostuhinnale ka kõik sissetulekule registreeritud lisakulud (transpordi maksumus, tollikulud, vahendus).
  • Kaubakulu hoiab Ladu20 partiipõhiselt. 
  • Omahinda mõjutavad Ladu20 normaalolukorras kõik sissetuleku dokumendid.
  • Täiendavalt võivad kauba omahinda mõjutada erimärgistusega "Fix.oh." väljastusdokumendid (n. kui võetakse tagastusega tagasi kaupa mida Ladu20s ei ole kunagi arvel olnud. )
  • Ladu20 arvutab samasse partiisse kaupa juurde võttes uue kaalutud keskmise omahinna matemaatiliselt dokumentide kuupäevade järgi arvutatud varasema jäägi ja selle omahinna ja lisandunud koguse omahindade kaalutud keskmisena. 
  • Tagamaks maksimaalselt korrektset omahinda ka juhul kui muudetakse dokumente mis mõjutavad ajaloos laoseise, siis Ladu20 arvutab igaöiselt uuesti jooksvalt ümber omahinnad ja muudab ka varasematel dokumentidel.
  • Muuta on võimalik ja ümberavutus tehakse vaid avatud perioodi kohta (üldiselt soovitame panna lukku periood mis on kuni eelneva kuu lõpuni).

 

 

Näide 1.

Lattu saabus kaupa 1.jaanuar 50  tk hinnaga 500 EUR tk., täiendavalt registreeriti, et koorma transpordiks kulus 250 EUR

Kui koormas muud kaupa ei ole, siis on kauba omahinnaks Ladu20s (500*50+250)/10= 505 EUR/tk

Peale seda kui sellest kaubast müüdi maha 30 tk. saabus 1 veebruar kaupa juurde 10tk hinnaga 400 EUR/tk

Sellest hetkest alates on kauba/ partii uueks omahinnaks (20*505 +10*400)/30=470

Perioodil 1. jan - 1. veb  oli kauba omahinnaks 525 EUR/tk. ja alates 1.veebruarist oli kauba omahinnaks 470 EUR/tk

Kui kauba müügihind on koguaeg ühtlane, siis aruandlus annab info, et jaanuaris müüdud vastava kauba juurdehindlus on oluliselt  suurem kui veebruaris. 

Näide 2.

Eelmise näite dokumente muudeti nii, et kustutati süsteemist üks väljastus ja alles jäid dokumendid nii, et januaris müüdi kaupa vaid 5 tk.

Sellisel juhul arvutab Ladu20 hinnad ümber ja leiab, et alates 1.veebruarist on uueks omahinnaks (45*505 +10*400)/55=485.909