Skip to main content

Tootmise üldregistrid

Tootmistegevuse elluviimiseks on Ladu20-s võimalik kirjeldada järgnevad kõrvalregistrid, mille alusel tegevusi koondada ning jaotada.

Register Sisu
Tootmisliinid Tootmiseks vajalike liinide kirjeldamine koos jõudlusega. Vajalik tootmise planeerimiseks.
Tootmistsüklid Võimaldab kirjeldada erinevaid tootmise tsükleid. Vajalik samuti tootmise planeerimiseks ning parema ülevaate saamiseks pooleliolevatest tootmistest.
Tootmisliigid Jaotab tootmisdokumendid erinevatesse liikidesse parema ülevaate saamiseks ning hilisema aruandluse jaoks.
Kuluartiklid Tootmise üldkulud, mis ei ole defineeritud kaupadena, vaid lisatakse perioodi lõpus üldjaotusena toodete omahinnale. Näiteks üldkuludena tööjõukulu, elekter, turundus, saastekvootide kulu jmt.
Analüüsid Tootmiskvaliteedi hindamiseks vajalikud kriteeriumid. Tavapäraselt kasutusel toiduainetööstuses toote kvaliteedinäitajate hindamiseks.