Skip to main content

Arved

Arved Ladu20 on raamatupidamislikud väljundid väljastustest. Arved võivad olla nii üksiku väljastuse kui mitme väljastuse kohta koondarvena.  Ilma väljastusteta arveid Ladu20s teha ei saa!

Sõltuvalt seadistusest koostab enamasti Ladu20 kliendile  arve kauba komplekteerimise lõpus automaatselt. Automaatselt noppimise lõpus ei tehta arveid kliendile kellele saadetakse koondarve. 

Arve käsitsi koostamiseks tuleb väljastuste loetelust valida dokument millele arve koostada ja vajutada menüüst "koosta arve". Juhul kui Ladu20 leiab, et samale kliendile on mitu väljastust millest on arve koostamata, siis avaneb aken kus kasutaja saab valida kas  ja milliste väljastuste kohta koostada koondarve. 

 

EDI

Kui kliendikaardil on seadistatud  mõni arve elektroonne edastusviis (e-arve, Telema, Edisoft, e-mail, ...), siis lähetab Ladu20 dokumendi automaatselt vastavat kanalitpidi kliendile. 

Raamatupidamisse edastamine

Sõltuvalt seadistusest saadab Ladu20 arve andmed automaatselt koheselt ka raamatupidamisprogrammi.