Skip to main content

Tootmise töötlemine

NB! Tootmisdokumentide käsitlemist on võimalik teha ka Laomees tarkvaras. Loe selle kohta lähemalt Laomehe teabevaramust.

Kirjeldatud tootmiste töötlemiseks on ette nähtud ühe konkreetse tootmise muutmise vaade, mis annab konkreetse ülevaate ühe konkreetse tootmise hetkeseisust. Samuti on selles vaates võimalik tootmisdokumenti muuta või täiendada. Võimalikud tegevused on:

  • sisendite ja väljundite vahetamine
  • sisendite ja väljundite eemaldamine
  • sisendite ja väljundite partiide haldamine
  • sisendite ja väljundite koguste märkimine

Lisategevustena on võimalik hallata tööga seotud töötajaid, analüüse ning teostada erinevate tegevuste haldust.

Omahinna arvutamine toodetavale kaubale

Ehkki tootmisdokument koondab ühe konkreetse tootmise andmed kokku, ei mõjuta dokument ise ei kaupade laoseisu ega laohinda. Muudatuste sisseviimiseks lattu koostab tarkvara taustal seotud väljastuse (tootmise kulukande) ning sissetuleku (tootmise arvelevõtmise), mille peal defineeritakse tegelikku laoseisu mõjutavad read.

Toodetava partii omahind kujuneb tootmise käigus, kui lisatakse reaalseid sisendkaupu ja sisendmaterjale. Üldkulud jaotatakse kaupadele tootmisdokumendi lõpetamisel.

Toodetud kauba esmase omahinna arvutamisel lähtutakse järgnevast valemist:

toodetava partii omahind = (sisendkaubad (kogus*laohind) + sisendmaterjalid (kogus*laohind) + üldkulu (arvelevõetud kauba kogus * retseptis ette nähtud üldkulu kogus * viimane teadaolev üldkulu ühikuhind) / toodetava partii kogus

Kauba lõplik omahind selgub tootmisperioodi sulgemisel, kui on selgunud ja lukustatud sisendkaupade tegelik laohind ning kirjeldatud vastava perioodi üldkulude tegelikud summad. Seejärel uuendadakse taustal automaatsete arvutustega ära ka reaalne kauba omahind.