Skip to main content

Partiide käsitlemine (FIFO, LIFO, muud)

Kõik aegumise jälgimist vajavad kaubad on Ladu20s arvel partiidena. Tänu sellele on iga partii kohta süsteemil teada tema aegumiskuupäev ja saabumiskuupäev. Sõltuvalt kauba iseloomust on lisaks eelmainitule vajadusel registreeritud ka partii number ja/või  tootmiskuupäev, mille järgi on võimalik tagada tuvastatavust ka tagantjärele.

Kauba värskuse nõude tagamine

Klientide poolt esitatud kauba värskuse nõuete korrektseks jälgimiseks tuleb kliendikaardil kirjeldada kauba värskuse nõuded.  Üldise kauba värskuse nõude saab kirjeldada kliendikaardil "kauba värskuse nõue% " lahtrisse. Juhul, kui üksikute kaupade suhtes kehtivad erinevad reeglid, saab need kirjeldada lehel "kaubapõhised värskuse erikokkulepped".

Kauba komplekteerimisel juhendab Laomees/ Ladu20 programm kasutajat võtma kõige vanema realiseerimisajaga partii mis aegumisnõuete alusel vastab kliendi ootustele. 

FIFO | LIFO | Kauba värskuse erikokkulepped

Ladu20 võimaldab kasutada laost väljastamiseks nii FIFO kui ka LIFO meetodeid, pakkudes komplekteerimiseks ja väljastamiseks vastavalt sobivaima partii sõltuvalt sellest, millist varianti klient vajab. Seadistuse teeb selles osas KMA kliendikokkuleppe alusel.

Erandiks on aeguvad kaubad, mille puhul ladu pakub vaikimisi väljastamiseks alati esimest sobivat partiid kõige varasema võimaliku aegumiskuupäevaga. See vähendab riski, et klientidele väljastakse kaupa, mis on küll FIFO/LIFO alusel sobilik, aga hilisema aegumiskuupäevaga.

Varaseim "sobiv" partii tähistab samuti sobivust, kui kliendiga on sõlmitud kauba värskuse või eluea kokkuleppeid. Viimane käitumismudel on tavapärane kaubavahetusel suuremate jaekettidega, kes nõuavad saadetud kaubast endale kindla protsendi elueast - seega võib sellisele kliendile FIFO või LIFO mudeli asemel sobida hoopis mõni teine partii.