Skip to main content

Laoseisu kujunemine

Ladu20 hoiab laoseisu kolmel tasemel:
  1. Kaubapõhiselt (moodustub kauba partiide laoseisust)
  2. Partiipõhiselt
  3. Partii paigutuse põhiselt laoaadresside lõikes

Lõik sisse- ja välja- liikumised tehakse Ladu20s partiipõhiselt märkides juurde aadressi kust/kuhu kaup liigub.

Ladu20 mõjutavad laoseisu:
  • sissetulekud
  • väljastused
  • aktsepteeritud tagastused
  • inventuurid (aktsepteeritud read)
  • laoaadressidevahelised kanded

Laoseisu ei mõjuta: ostutellimused, müügitellimused, tagastustaotlused ja aktsepteerimata inventuuri read.

Laoseisu arvutamise valem

Lõpliku laoseisu arvutamiseks (sõltumata, kas partii või kauba oma) kasutatakse järgnevat valemit:

hetkeseis = algseis + sisse võetud kaubad + toodetud kaubad - väljastatud kaubad - maha kantud kaubad

Laoseisu arvutamine toimub iga kauba liikumisega seotud toimingu järel automaatselt ning tulemus kajastub partii ning kauba andmetes.