Skip to main content

Kasutajad ja kasutajaõigused

Kõik tarkvarade Ladu20/laomees/TelliKMA kasutajad kirjeldatakse ühises loetelus, sama registri alusel toimub ka kasutajate tuvastamine.

Olulisemad andmed on kasutajatel:

  • kasutajakood (kasutatakse andmete logimiseks)
  • kasutajanimi ja salasõna (autentimiseks)
  • omanik (mitme osakonna puhul)
  • õiguste grupp (kirjeldab kasutaja õigused)
  • aruandegrupp (kirjeldab aruannete õigused)

Kasutajagrupid

Ladu20 kasutajaõigused on soovitatav seadistada kasutajagruppide lõikes, vähendades seeläbi andmete korduvat sisestamist. Samuti vähendab gruppide kasutamine võimalust eksimusteks kasutaja seadistamisel. Õiguste detailne nimekiri on välja toodud programmis endas ning võib ajas muutuda. Antud õigused on tähistatud täidetud valikukastidega.

Muudatused õigustes rakenduvad pärast kasutaja uut sisselogimist Ladu20-sse.

Laomees ja TelliKMA

Laomehe ja TelliKMA kasutajaõigused seadistatakse kokkuleppel kliendiga eraldiseisvalt ning neid ei ole võimalik kasutajatel endal jooksvalt muuta.