Eesmärgid

Eesmärkide müüdol võimaldab Ladu20s kirjeldada eesmärke kasutajate, osakondade kaupade ja kaubagruppide lõikes.

Ladu20 arvutab igaöiselt välja kõigi aktiivsete eemärkide hetkeseisu ja kasutajatele kuvatakse temaga seotud eesmärke.

Oodatavaid eesmärke saab kirjeldada nii koguseliselt, müügikäibe kui juurdehindluse põhiselt .

TelliKMA kaustajatele kuvatakse kasutajapõhiseid eesmärke TelliKMA avakuval. 

Kirjeldada saab ka regulaarseid eesmärke. N. igakuine käive xxxxxx.xx EUR. Regulaarsel eesmärgil on võimalik defineerida ka oodatava regulaarne eesmärgi kasv.