Skip to main content

Eesmärgid

Eesmärkide moodul võimaldab Ladu20's kirjeldada eesmärke kasutajate, osakondade, kaupade ja kaubagruppide lõikes.

Ladu20 arvutab igaöiselt välja kõigi aktiivsete eemärkide hetkeseisu ja kasutajatele kuvatakse temaga seotud eesmärke.

Oodatavaid eesmärke saab kirjeldada nii koguseliselt, müügikäibe kui juurdehindluse põhiselt .

TelliKMA kasutajatele kuvatakse kasutajapõhiseid eesmärke TelliKMA avakuval. 

Kirjeldada saab ka regulaarseid eesmärke. N. igakuine käive xxxxxx.xx EUR. Regulaarsel eesmärgil on võimalik defineerida ka oodatav regulaarne eesmärgi kasv.