Skip to main content

Kaupade broneerimine

Kohati ollakse olukorras kus kaupa ei jagu kõigile klientidele ja tuleb teha valik et kes kaupa saab.

Vaikimisi seadistuses saab kauba sel juhul see klient kelle tellimsut kõige esimesena komplekteeritakse. 

Kui on soov et Ladu20 aitab hoolitseda selle eest, et kauba saaks just mingi kindel klient, tuleks kaubale  sisestada  broneering.

Kui süsteemis on kehtiv broneering, siis Ladu20 ise hoolitseb selle eest  et ühele kliendile mõeldud kaupa ei väljastataks teistele klientidele ära. 

Ladu20 laoseisu aknas on võimalus registreerida broneeringud.

Ladu20 jälgib jooksvalt palju on klient juba telllimud ja kaupa saanud ja palju on tal veel võimalus selle broneeringu alusel tellida. 

"Broneeringu periood" on periood kliendi tellimuste kaupa vaja kpv järgi millised tellimused loetakse broneeringuks. 

"Kogus"-e lahtrisse tuleks sisestada kogus mis soovitakse sellele kliendile broneerida. 

"Broneeringu algus" on kuupäev millest alates Ladu20 hakkab kauba vastava broneeringu jaoks kinni hoidma. N. olukod kus on planeeritud kliendil kampaania 1...15 märts, siis või olla vajadus et juba alates 1 jaanuar soovitakse et süsteem keelaks kliendile broneeritud koguse teistele klientidele väljastamist.

Juhul kui Ladu20 kasutaajal on seadistatud et ta sisestab broneeringuid ka hinnakirjades/kampaaniates, siis seal sisestadeud broneeringu kogused tulevad samuti siia listi nähtavale. 


Mobiilsel kaupade komplekteerimisel annab Laomees tarkvara komplekteerijale teada, et kas vastav rida on broneeringu alune või mitte. Juhul kui komplekteeritav kaup on broneeritud kellegile teisele, siis vähendab süsteem automaatselt komplekteerimist vajatavat  kogust. Andes samas kasuajale teada, mis oli kliendi esialgu soovitud kogus.