Inventuurid

Laoseise on aegajalt soovitatav üle lugeda. Seda nimetatakse enamasti inventuuriks. 

Ladu20s saab olla peamiselt kahte tüüpi inventuure:

  • üldinventuur - koostatakse Ladu20-st
  • jooksev päevapõhine inventuur - tekib automaatselt, kui Laomehe rakenduses kantakse kaupu maha laoseisu fikseeringuga

Üldinventuur

Üldinventuur on inventuur mis on algatatud Ladu20s kasutaja poolt . Selleks koostatakse invnetuuri moodulis inventuuri algseisuga blankett. Blanketi koostamisel on kasutajal võimalus määrata kui suur inventuur on(mis kaubagrupid ja adressid on kaasatud).

Peale blanketi koostamist peaks toimuma Laomees tarkvara abil kauba ülelugemine laos. Iga koguse ja aadressi ülelugemisest jääb süsteemi jälg et kes ja mis kell vastava koguse kust registreeris. 

Peale seda kui  kõik kaubab on  laos Laomees tarkvara abil üle loetud, on võimalus  Ladu20s vaadata tulemust, aktsepteerida sobivad read, märkida mingid read kahtlaseks ja saata uuesti üle lugemisele. 

Inventuuri akna all paremas servas onn partiipõhiselt näha mis aadressilt mis koguses kes laomees kaupa luges. 

Ridu saab üle lugemiseks märkida  kahel viisil:

  1. võimalus on märkida partiipõhiselt, et see partii vajab ülelugemist
  2. on võimalus mingid lugemised märkida, et need tunduvad kahtlased. 

Peale ülelugemist tuleb vaadata read ükshaaval üle ja otsustada misssugused lugemised on need mida arvestatakse inventuuris (vajadusel eemaldada lugemistelt linnuke "arvestada")

Selleks, et teostatud inventuuri tulemusel saadud laoseis muudaks ära Ladu20 laoseisu tuleb inventuuri read ükshaaval aktsepteerida(saab teha ka kõik read korraga). 

Inventuuri blanketi koostamisest kuni inventuuri lõpuni(kõigi soovitus ridade aktsepteerimiseni ei toi kaupa laos liigutada ei sisse ega välja!!!

Aktsepteeritud inventuuri ridade kohta tekib Ladu20s väljastusdokument. Selle dokumendi summa on inventuuri ülelugemisel tekkinud laoseisu muutus 

Jooksva inventuuri päevapõhine koond

Laomees tarkvaras on võimalik laomeestel  suvalisel hetkel registreerida kauba laoseisu erinevus süsteemis oleva laoseisu ja riiulis oleva koguse vahel. Kõigist ühe päeva jooksul tehtud "laoseisu fikseeringutest" moodustub automaatselt päevapõhine koondinventuri dokument. Selles on registreeritud, et mis kell ja kes laomees mis kaupa ja mis aadressil probleemi registreeris.  (mis oli algseis ja mis on fikseeritud seis)