Skip to main content

Ladu20

Ladudest inspireeritud lao- ja müügisüsteem Ladu20 aitab ettevõttel keskenduda sellele, mis on igapäevases töös päriselt oluline. Teabevaramu võtab kokku programmi peamised funktsioonid ja näitab ka, kuidas neid kasutada.

Registrid

Registrid võimaldavad infosüsteemidel hõlpsamalt andmeid koondada ja töödelda, vähendades samal a...

Hinnakokkulepete haldus

Erinevad kaupade müügihinnad Ladu20s: * Kaubakaardi hind * Hinnakirjagrupi hinnakirjad/kampaan...

Ostutoimingud

* ostutellimused, tarnija kinnitused/saatelehed/arved = tellimused ja eelinfo selle kohta mis on ...

Müügitoimingud

Kõige tavalisem müügiprotsess: müügitellimus >> noppekäsk >> väljastus>> arve

Laoarvestus ja laohaldus

Laoseisu kujunemine

Ladu20 hoiab laoseisu kolmel tasemel: Kaubapõhiselt (moodustub kauba partiide laoseisust) Par...

Laoseisu ülevaated

Kõige mugavama ülevaate kaupade laoseisust  "Laoseis" Selles aknas on kaupade loetelu ja aktiive...

Kaupade paigutused

Ladu20s on süsteemselt arvel kaupade ja pariide täielik paigutus- st., et iga hetk on teada täpse...

Laosisesed liikumised

Ladu20 laosisesed liikumised mõiste all mõtleme kahte erinevat sisu: Kauba viimine ettevõtte ü...

Inventuurid

Laoseise on aeg-ajalt soovitatav üle lugeda. Seda nimetatakse enamasti inventuuriks.  Ladu20s sa...

Pakkeüksused

Ladu20 koos mobiilse laotöö tarkvaraga Laomees võimaldab registreerida pakkeüksusi. Andmete kogu...

Jääkide mahakandmine

Kui on soov laoarvestusest maha kanda mõned aegunud kaubad või kaalukaupade marginaalse kogusega ...

Ringlustaara arvestus

Ringlustaaradena peetakse enamasti euroaluseid, BEPCO plastkaste ja igasugu teisi suhteliselt s...

Omahinna arvestusloogika Ladu20s

Üldised põhimõtted: Kaubakulu (omahinna) arvestusse võtab Ladu20 lisaks kauba otsesele ostuhin...

Laoaadressid

Laoaadresside registris on kirjeldatud laoaadressid, nende tüübid ja laoaadresside läbikäimise ...

Aktiiv- ja passiivaadressid

Laos võib olla erinevaid tüüpe laoaadresse. Kõige levinumalt jaotatakse laoaadressid kaheks "akti...

Laotöö mõõtmine

Kui laotööd tehakse Laomees tarkvaraga, siis on automaatselt registreeritud iga kauba arvelevõtmi...

Partiide käsitlemine (FIFO, LIFO, muud)

Kõik aegumise jälgimist vajavad kaubad on Ladu20s arvel partiidena. Tänu sellele on iga partii ko...

Logistika

Ladu20 logistikamooduli abil saab juhtida müügitellimuste komplekteerimist vastavalt veoringide v...

Raamatupidamise liidesed

Andmevahetuse lahendused (EDI, API, XML)

CRM

Aruandlus

Aruandlus jaguneb Ladu20s eri tüüpi aruanneteks: 1. Ladu20 armatuurlaud - kasutajale kriitilisel...

Tootmine

Ladu20 tootmismoodul võimaldab edukalt hallata ja ellu viia ettevõtte tootmistegevuseks vajalikke...

Ladu20 API

API structure Ladu20 API is REST based, queries are processed via CURL POST requests. API base ...

Etikettimine

Väga tihti kuulub ladude töö hulka toodetele lõpptarbijale suunatud etikettide kleepimine.  Kaup...

Reklamatsioonide moodul

Ladu20- abitegevused- reklamatsioonid ning avanenud reklamatsioonide aknas vajutada "lisa" ning s...

Kiirklahvid

CTRL+ H tellimuse ja väljastuste ridadel näitab kuidas süsteem leiab hinna CTRL+K dokumendi kaub...