Skip to main content

Etikettimine

2020-05-11_22h13_12.pngVäga tihti kuulub ladude töö hulka toodetele lõpptarbijale suunatud etikettide kleepimine. 

Kaupa mobiilselt arvele võttes on  võimalik laomehel registreerida kas saabunud partii vajad kleebistamist. 

 

Ladu20s on etikettimisosakonna administraatoril võimalik tootmistellimuse moodulis registrerida millised alused kutsutakse kleepimisse. Kleepimisse kutsumiste kohta tekib Laomees programmi paigutajale paigutuskorraldused. 

Kleepijate töö registreerimine käib Laomees programmis. 

Ladu20's on kleepimises olevad partiide kogused KLEEPIMINE või KLEEPIJA_NIMI laoaadressidel. Peale seda kui kleepija on koguse registreerinud  valmisolevaks tekib paigutuskäsk paigutajale kauba ladustamisse tagasi viimiseks.  

2020-05-11_22h10_40.png