Etikettimine

2020-05-11_22h13_12.png Väga tihti kuulub ladude töö hulka toodetele lõpptarbijale suunatud etikettide kleepimine. 

Kaupa mobiilselt arvele võttes on  võimalik laomehel registreerida kas saabunud partii vajad kleebistamist. 

 

Ladu20s on etikettimisosakonna adminsitraatoril võimalik tootmistellimuse moodulis registrerida millised alused kutsutakse kleepimisse.  Kleepimisse kutsumiste kohta tekib Laomees programmi paigutajale paigutuskorraldused. 

Kleepijate töö registreerine käib Laomees programmis. 

Ladu20s on kleepmises olevad partiide kogused KLEEPIMINE või KLEEPIJA_NIMI laoaadressidel. Peale seda kui kleepimija on miski koguse registreerinud  valmisolevaks tekib paigutuskäsk paigutajale kauba ladustamisse tagasi viimiseks.  

2020-05-11_22h10_40.png