Skip to main content

Pakkeüksused

Ladu2sscc.png0 koos mobiilse laotöö tarkvaraga Laomees võimaldab registreerida pakkeüksusi.

Andmete kogumine ja funktsionaalsus on tagatud tänu mobiilsele kaupade komplekteerimisele. 

Põhiline tööprotsess noppimisel:

  • Laomees alustab pakkeüksust.
  • Kõik järgmised komplekteeritavad kaubad  registreerib süsteem automaatselt, st. et need pannakse avatud pakkeüksusele.
  • Kui vastav pakkeüksus on täis, siis on laomehel võimalus pakkeüksus lõpetada, trükkida välja vajalikud pakkeüksuse kleepsud ja alustada uut pakkeüksust.