Import

Ladu20s on mitmeid andmeimpordi võimalusi. 

Lisaks Telema, Edisofti, API ja e-arveldaja automaatseltele dokumentide impordi lahendustele on võimalus kasutajatel importida ka muid andmeid.


Üheks võimaluseks andmeid Ladu20sse importida Exccel XLS  formaatidese on kasutada Ladu20 "abitegevused" menüüpunkti all asuvat "Import" moodulit.

Importmoodulis on võimalik kasutajal valida fail mida soovitakse importida, viidata mis lehelt andmed importida ja seejärel defneerida mis veerust mis andmed pärinevad.


Ühe võimalusena on kaustada impordima ka menüüpunkti "Import"

Selle kaudu on võimalik importida süsteemi eeldefineeritud XML faile.  

Seda võimalust kasutatakse hetkel kõige rohkem e-arvete importimisel tarnijadokumendiks olukorras kui partner on e-arve saatnud e-kirjaga (mitte Telema või Edisofti kaudu)

Samuti saab sedakaudu importida teiste tarkvarade (n. RV-Soft ladu) loodud süstemseid faile .

Sedaaudu import vaiab enamasti KMA poolset abi konkreetsete partnerite XML failide seadistuste defineerimisel