Skip to main content

Retseptid

Ladu20 tootmisretseptid kirjeldavad ära ühe toote valmistamise protsessi ning ettenähtud sisendid-väljundid. Retsept omakorda on aluseks tootmistellimuste koostamiseks ja tootmiste sissekandmiseks.

Võimalikud parameetrid hõlmavad järgmisi andmeid:

Toodetav kaup

Kaup, mille tootmist retseptiga kirjeldatakse.

NB! Ühel kaubal saab olla korraga üks kehtiv retsept

Toodetav kogus

Kauba kordaja, mille järgi retsepti sisendid ja väljundid on arvestatud. Näiteks võib tootmiskogus olla moosi puhul 1 kg, aga ka 10kg või 100kg. Soovituslik on valida proportsionaalsed mõistlikud sisendkogused, mis aitaks lihtsamini kätte saade ülevaadet kujunevast omahinnast ja planeerida paremini ka sisendeid.

 

Tootmistellimuste genereerimisel arvestatakse väljundite ja sisendite hulk välja läbi toodetava kauba tootmiskoguse kordaja.

Tootmise liik

Määrab tootmisliigi

Tootmise liin

Kui toodet on võimalik toota ainult ühel liinil, saab siin selle täpsustada.

Tootmistsükkel

Määrab tootmistsükli

Tootlikkus

Kirjeldab ühe toote tootmisvõimsuse, vaikimisi ühe tunni sees.

 

Sisendid ja väljundid

Retsepti peal on võimalus kirjeldada järgnevaid retsepti komponente:

Tootmisel tekkivad sekundaarsed kaubad

Kaubad mis tekivad tootmise jäägina. Näiteks juustu tootmisel eraldub toorainest löss.

Sisendkaubad

Laokaubad ning teenused, mis on vajalikud toote valmistamiseks.

Sisendmaterjalid

Materjalid mida tootmiseks tarvis läheb, kuid mida ei hoita laos kaupadena. Sageli kirjeldatakse siia pakendeid, etikette ja muid tarvikuid.

Kuluartiklid

Füüsiliselt mõõdetamatud kulud, mis retseptis kirjeldatud koguse tootmisega kaasnevad. Näiteks elektri või ruumide kulud, administreerimiskulud jpm.

 

Kulud sisestatakse osajaotisena. St et iga retsepti peal märgitakse vastava kulu kogus. Kuu kulude jaotamisel summeeritakse perioodis toodetud kulude kogused kokku ning jaotatakse märgitud kulusumma vastavalt ühikulisele jaotusele igale toodetud partiile laiali.