Skip to main content

Kaubaanalüüs

Kaubaanalüüsi aknas saab kiire ülevaate, kui efektiivne on mingi kaup ja mis kaubad on seisvad ja mis liikuvad

Kaubaanalüüsi tehes kuvame:
  • keskmist laoseisu ja hetkeseisu
  • 30 päeva müüki, käivet ja kasumit (keskmise arvutamiseks võtame arvesse viimase 3 kuu kauba liikumise andmed)
  • laovaru ja kauba eluiga ja ringluskiirust
  • ABC analüüsi käibe ja kasumi järgi
  • kauba TEI indexit
  • Probleem (aegub/seisev kaup jms)
  • keskmist omahinda

  Varude ringluskiirus

  Laovarude käibesagedus ehk ringluskiirus ja varude käibevälde. Laovarude käibekiirus näitab, kui mitu korda aasta jooksul laos olevad kaubavarud läbi müüakse ja kui mitu korda ringleb varudesse investeeritud raha.

  Käibesagedus = aasta müügikäive / keskmine laoseis (lao käibevara maksumus)

   

  ABC analüüs

  • A-kategooria kaubad teevad  70% ettevõtte käibest, moodustades müügiühikute kogu hulgast tavaliselt 10-20%
  • B-kategooria kaubad moodustavad kuni 10...30% käibest ja tenamasti sama suure protsendi ka ühikute hulgast
  • C-kategooria kaubad on kaubad mis annavad 10% käibest. Need kaubad hõivavad enamasti palju ressursse, 60-70%, ent panustavad käibesse vähe  need on tihti kaubad, millega jääte kliendile silma laia tootesordimendiga ehkki mõned neist ei pruugi üldse müüki tehagi.
  • D - Lisaks tavalisele ABC kategooririaks jagamisele paneb Ladu20 seisvatele kaupadele külge kategooriatunnuse D.   

  Ringluse-tulu indeks TEI

   

  Paljud ettevõtted kasutavad varude ringlemissageduse ja müügi kasumlikkuse omavahelise

  seose leidmiseks ringluse-tulu indeksit TEI.

  TEI = müügimarginaal x varude ringlemissagedus =

  TEI leidmiseks korrutatakse keskmine müügimarginaal varude ringlemissagedusega. Müügimarginaal näitab, millise protsendi moodustab müügikate müügihinnast. TEI-d väljendatakse indeksi või protsendina. TEI aitab tasakaalustada varu ringlemissagedust ja müügihinda. Varude ringlussagedus võib olla väiksem kui müügimarginaal on suur TEI võiks soovituslikult olla suurem kui 100%, vähemalt 120%. Kui müügimarginaal on 10% peaksid varud ringlema 12,5 korda aastas. Kui müügimarginaal on 50% piisab soovitusliku TEI väärtuse saamiseks 2,5 kordsest ringlemissagedusest.

  NB! Arvutusi teostame korra ööpäevas ning kuvatavad numbrid võivad seeläbi erineda vähesel määral hetkeseisust.