Skip to main content

Perioodi kulukannete eksport

Perioodi kauba ostuhinnas kulukannete detailsus sõltub konkreetse ettevõtte vajadustest, need on seadistatud KMA poolt vastava detailsusega.

ERP tarkvara võimalustest ja seadistusest sõltuvalt tehakse kord kuus kas Ladu20 poolt automaatkanded või võetakse Ladu20st raamatupidamise perioodi koondaruandest andmed ja raamatupidaja sisestab vastavad kanded käsitsi raamatupidamisprogrammi.

Kaubakulu (omahinna) arvestusse võtab Ladu20 lisaks kauba otsesele ostuhinnale ka kõik sissetulekule registreeritud lisakulud (transpordi maksumus, tollikulud, vahendus).

Kaubakulu hoiab Ladu20 partiipõhiselt.