CRM

CRM aknasse jookseb kokku enamasti TelliKMA kasutajate kliendikülastuste info. 

Sellest on näha mis klientide juures agent pidi käima,  kus ta käis ja kaua visiit kestis ja mis on visiidiga seotud toimingud. Samast on koheselt näha ka visiidil tehtud pildid. 

Ladu20 kasutajatel on käsitsi võimalik registreerida kogus vajalik klieendisuhtluse info samasse.