Skip to main content

Müügitellimused

Enamasti on lao jaoks müügi poole esmane dokument müügitellimus. 

Müügitellimus saab Ladu20sse saabuda :

  • TelliKMA-st või mõnest teisest mobiilsest müügitöö rakendusest
  • Elektroonselt standard EDI dokumendina (Telema,  Edisoft või mõni muu API-ga seotud liides)
  • Elektroonselt e-poest või veebipõhisest tellimiskeskkonnast (API liides)
  • Käsitsi Ladu20-s sisestatud dokumendina
  • Ladu20sse käsitsi imporditud dokumendina (Excelist)

Tellimust käsitsi Ladu20sse sisestades on dokumendi kohta primaarne täita tellija ja soovitava tarneaja info.

Tellimuse sisestamisel on võimalik sisestada ettemaksu soov, soovitud transpordiviis ja muu täiendav info.

Tellimuse salvestamisel arvutab Ladu20 automaatselt tellimusele seose planeeritava veoringiga (vastavalt veoringide seadistusele).


 

Kui tellimuse klient ja soovitud tarneaeg on sisestatud tuleb registreerida tellitavad kaubad.

Kaupade sisestamiseks avaneb kaheosaline aken- akna vasakus pooles on loetelu juba dokumendil olevatest kaupadest, paremal poolel on kaupade loetelu, millest on võimalik kaupu dokumendile valida. 

Kauba valimiseks tuleb paremalt poolelt valida kaup ja peale ENTER või hiirel topeltkliki vajutamist liigub kaup vasakule poolele üles osasse kus on koheselt võimalik sisestada soovitud kogus ja hinnad. Kui süsteemis on korrektselt kirjeldatud kõik hinnareeglid, siis tuleb koheselt hinnalahtisse kliendile kehtiv hind.

Üldjuhul on tellimus tehtud kauba täpsusega. Et võimaldada kontrollitult müüa n. praakpartiisid on TelliKMAs ja  Ladu20s võimalik sisestada tellimus ka partiipõhiselt.

Kui on soov kliendile registreerida tellimus mingile konkreetsele kaubapartiile, siis saab selle partii valida paremal poolel olevast alumisest partiide loetelust. Nii on võimalik n. konkreetselt müüa soodus- või aeguvaid partiisid.

Aeguvate kaupade kohta on igal tellimuse real koheselt info kauba aegumiskuupäevade miinimumnõuetega. Kui elektroonselt saabuval tellimusel on vastav info juba tarnija poolt saadetud, siis kasutab süsteem seda tingimust. Kui seda infot tellimuse saabumisel kaasas ei ole, arvutab Ladu20  igale tellimuse reale realiseerimiskuupäeva automatselt vastavalt Ladu20s kirjeldatud kauba värskuse kokkulepetele.

 


Selleks, et tellimusest tekiks noppekäsk tuleb tellimus kinnitada. Tellimust saab kinnitada  müügitellimuste loetelus. Sõltuvalt kliendi äriprotsessidest saab süsteemi seadistada tellimusi automaatselt kinnitama (vajalik KMA poole eraldi seadistamine).


Kui soovitakse kaupa väljastada ilma mobiilse töövahendita, siis selleks tuleb tellimus Ladu20st otse väljastada. Seda saab teha müügitellimuste loetelus nupuga "väljasta". Nupu vajutuse peale Ladu20 kontrollib kaupade olemasolu ja teeb automaatselt väljastusdokumendi ja kuvab selle kasutajale.