Skip to main content

Kliendigrupid

Kliendigruppide peamine eesmärk on võimaldada saada soovitud detailsusega analüüsi klientide lõikes. Seega on võimalik, et klient kuulub mitmesse gruppi, läbi mille aruandeid või väljavõtteid koostada. Näiteks, et teostada aruanne müügidokumentidest A-tasandi kliendidele, kes kuluvad piirkonnagruppi Mandri-Eesti.

Ladu20s on võimalik kliente klassifitseerida kuni kümne omavahel sõltumatul tasemega. Gruppide defineerimine toimub süsteemi püsiandmetes ning seda saavad teostada vastava õigusega kasutajad.

Enamlevinud kategooriad on:

  • kliendi piirkond
  • kliendi tegevusala
  • XYZ kliendikategooria
  • kliendi füüsiline või finantsiline suurus