Laoarvestus ja laohaldus

Laoseisu kujunemine

Ladu20 hoiab laoseisu kolmel tasemel: Kaubapõhiselt (moodustub kauba partiide laoseisust) Par...

Laoseisu ülevaated

Kõige mugavama ülevaate kaupade laoseisust  "Laoseis" Selles aknas on kaupade loetelu ja aktiive...

Kaupade paigutused

Ladu20s on süsteemselt arvel kaupade ja pariide täielik paigutus- st., et iga hetk on teada täpse...

Laosisesed liikumised

Ladu20 laosisesed liikumiste mõiste all mõtleme kahte erinevat sisu: Kauba viimine ettevõtte ü...

Inventuurid

Laoseise on aegajalt soovitatav üle lugeda. Seda nimetatakse enamasti inventuuriks.  Ladu20s saa...

Pakkeüksused

Ladu20 koos mobiilse laotöö tarkvaraga Laomees võimaldab registreerida pakkeüksusi. Andmete kogu...

Jääkide mahakandmine

Kui on soov laoarvestusest kanda maha mõned aegunud kaubad või kaalukaupade marginaalse kogusega ...

Ringlustaara arvestus

Ringlustaaradena peetakse enamasti euroalusei, BEPCO plastkaste ja igasugi teisi suhteliselt su...

Omahinna arvestusloogika Ladu20s

Üldiseld põhimõtted: Kaubakulu (omahinna) arvestusse võtab Ladu20 lisaks kauba otsesele ostuhi...

Laoaadressid

Laoaadresside registris on kirjeldatud laoaadressid, nende tüübid ja laoaadresside läbikäimise ...

Aktiiv- ja passiivaadressid

Laos võib olla erinevaid tüüpe laoaadress. Kõige levinumalt jaotatakse laoaadressid kaheks "aktii...

Laotöö mõõtmine

Kui laotööd tehaske Laomees tarkvaraga siis on automaatselt registreeritud iga kauba arvelevõtmsi...

Partiide käsitlemine (FIFO, LIFO, muud)

Kõik aegumise jälgimist vajavad kaubad on Ladu20s arvel partiidena. Tänu sellele on iga partii ko...

Search Results