Sissetulekud

Üldinfo:

Sissetuleku aknas on näha kogu info kaupade sissetulekutest, arvelevõtmistest, laoliikumistest (sisse), tagastustest/mahakandmistest jms. Kõikidele eelnevatele on võimalik teha uusi dokumente, neid muuta, kustutada või trükkida ja meilida.

Eelsissetulek

Olukordades, kus Ladu20 kasutaja on soovinud, et süsteem on seadistatud nii et saabunud kaupa ei saaks enne müüa kui sissetulek on täielikult (sh. hindade osas) kontrollitud, oleme seadistanud, et kaup võetakse esialgu arvele eelsissetulekuna. Eelsissetulekus olev kaup ei ole veel ladu20s arvel. Kaup tuleb Ladu20 arvele alles seejärel kui eelsissetulek salvestatakse sissetulekuks.

Tänasel päeval enamuse ettevõtetes on Ladu20 seadistatud nii, et kaup tuleb arvelevõtmsiel kohe lattu arvele ja eelsissetuleku etapp jäetaks vahele. Selline lähenemine annab võimaluse juba kauba rea arvelevõtmisel, seda kogust samast hetkest alates vajadusel väljastada.

 
Enamasti võetakse kaubad arvele laoskänneritega kasutades Laomees tarkvara.

 

Uue sissetuleku käsitsi tegemine Ladu20s:

Uue sissetuleku tegemiseks tuleb "Sissetulekud" aknas vajutada "Uus" peal. Avanevas aknas täita ära sissetulekuinfo olulisemad väljad (tarnija, kuupäev,) ja arveinfo(arve nr, valuuta, allahindluse % ja juurdehindlused). 

Selleks, et kauba Ladu20 arvutaks kauba laohinna sisse lisaks otsesele kauba hinnale  ka kauba ostuga seotud täiendavad kulud, tuled tuleb need kõik sisestada sissetuleku pealdise andmetesse osasse "trasnport ja uud kulud". Samast  on võimalik seadistada reegel mis alusel (kas summa, kaal, maht, kogus või kastude arv) soovitakse seotud kulud kaupadele jagada. Vaikimisi jagamise reegliks on kauba maksumuse alusel proportsionaalne jagamine.

Kui on soov jagada transpordikulu mingile kaubale teises suuruses kui Ladu20 automaatselt arvutab, siis selleks tuleb   sissetulekureale märkida käsitsi eraldi "transpordi" maksumus. Sel juhul sellele reale rakendub konkreetne täiendav lisakulu ja teiste ridade vahel jagab Ladu20 ülejäänud lisakulu maksumsue vastavalt üldreeglitele. 


Sissetulekule kaupade lisamiseks vajuta "Sissetuleku kaubad" akna peal.

Avanevas aknas vasakul poolel on avatud sissetuleku kaupade loetelu, paremal poolel on üldine kaupade  ja partiide loetelu.

Et lisada kaup dokumendile tuleb see otsida üles paremalt poolelt ja hiire topeltklili peale liigub kaup vasakule pooelel kus on võimalik sisestada saabunud kogus ja hind ja partiipõhised andmed.  Kui soovitakse kaupa arvele võtta süsteemis juba olemasolevasse partiisse, siis selleks tuleks kauba valik teha parempoolse akna partiide loetelust (alumine loetelu).