Skip to main content

Ladu20+TelliKMA - kaupade üleandmise registreerimine

Ladu20 logistika ühe komponendina on võimalik kasutada TelliKMA'd registreerimaks saadetiste üleandmist tellijale. 

TelliKMA autojuhi mooduli täpsem selgitus https://wiki.kma.ee/books/tellikma/page/tellikma-autojuhi-moodul.

Registreerides kaupade üleandmise TelliKMA rakendusega jääb süsteemi täpne ajatempel, et mis kell konkreetne saadetis kliendile üle anti.