Skip to main content

Aadresside otsing ADSist

Eesti aadressandmete register (ADS) on Maa-ameti haldusalas. ADS-aadresside kasutamine vähendab võimalikke vigu aadressandmetes ja tagab aadresside standardse kuju ja ristkasutatavuse kolmandate osapooltega (näiteks logistikaettevõtted). 

LADU20 võimaldab pärida aadresse ADS-st. Allpool on toodud näide ADS aadressi otsingust kliendi tarneaadressi korral.

ADS aadressi otsinguks sisestage väljale sobiv aadressi osa. Üldjuhul piisab tänava nimetusest ja maja numbrist:

Seejärel vajutage välja taga olevat "Otsi" nuppu. Avaneb aken leitud vastetega:

Kui vasteid ei leitud, siis saate vastava teate. Sellisel juhul muutke sisestatud väärtust (eemaldage alustuseks maja number või kui tegemist on liitnimelise tänavaga, siis jätke alles vaid esimene osa vms).

NB! Otsingu tegemisel eemaldatakse sisestatud väärtusest lühendid "mnt" ja "tn". See on vajalik, et "Jõhvika 4" otsingu korral kajastuks vastuste hulgas ka "Jõhvika tn 4". Ehk - selliste tänavanimede korral teostage otsing ilma lühendita ja seejärel vajadusel lisage piirang filtris (vt järgmine samm).

Kui vasteid on palju, saate neid filtreerida lisades soovitud väärtuse filtri väljale:

Valige sobiv väärtus klõpsates vastaval real. Aadress koos postiindeksiga omistatakse kliendikaardile ja "Otsi" nupp muutub roheliseks - see annab märku ADS aadressi kasutamisest: