Kaupade tagastus

Kaupade tagastamise prosessis võivbad olla mimed osad:

  1. Ladu20sse võib olla registreeritud tagastustaotlus. (Negatiivne, eri tüüpi müügitellimus)
  2. Kaup tagastatakse lattu ja saabunud info registreeritakse Laomees tarkvaras saabumise hetkel
  3. Ladu20 "kaubatagastuste halduses " kontrollitakse müügiosakonna poolt dokument üle ja aktsepteeritakse

Tagastustaotlused võivad olla kliendi poolt saadetud läbi Telema (n. Selver teeb nii) või sisestatud kas TelliKMA programmis müügiagendi poolt või otse Ladus20sse.  

PS. Tagastustaotlus ei ole kohustuslik dokument.

Ladu20 "kaubatagastuste halduse" moodulis on halduril täielik ülevaade kliendipõhiselt kauba  liikumiste ajaloo kohta kus on korrektselt kuvatud mis kogused, mis hinnaga ja mis partiidest klient on kaupa saanud. Samas on koheselt kuvatud ka seda et kui palju on klient juba kaupa varem tagastanud. 

Vasakpoolses loetelus on kaubad mis on tagastatud. Read on punased seni kuni nad ei ole veel süsteemis seotud  konkreetsete väljastutestega.

Minnes vasakul pool mingi rea peale kuvatab Ladu20 kohe parempoolses alumises loetelus millal ja mis tingimsutel klient on vastavat kaupa saanud.  Selleks, et vastavad read siduda tuleb vastaval seotaval real klikata ja vajutada "Salvesta". Kui Tagastatav kogus on suurem kui konkreetse seotava müügiga kliendile kaupa väljatati, siis ilmub kasutajale vastav teade ja tal on võimalus kas rida poolitada või siduda hoolimata süsteemi poolt leitud veast.