Skip to main content

Loetelupõhised aruanded

Kõige tavalisem aruandluse viis on loetelupõhised aruanded. Neil on Ladu20s eri seadistustes üle 200:

Loetelupõhised aruanded leiab menüüpunktist "aruandlus">"aruanded".

Menüüst punkti avamisel avaneb kasutajale aken millest tuleb esiteks valida aruanne mida soovitakse vaadata.  

Loetelust soovitud aruande valimise järel avaneb aruande piirangute aken.

Peale soovitud piirangute sisestamist  tuleb aruande tulemi saamiseks vajutada nuppu "Koosta"

Soovi korral on võimalik eksportida aruande tulemus Excelisse.


Aruannete haldusmoodul on kättesaadav üldjuhul vaid administraatorile. Haldusmoodulis avanevas aruannete loetelus on baasaruanded nimekirjas kuvatud jämedas kirjas, juba seadistatud aruanded aga tavalises kirjas. 

Haldusmoodulis on võimalik valida baasarunnete hulgast aruande põhi ja salvestada see eraldi uue aruande vormina (nupp "salvesta uue aruandena") ja panna paika piirangud, et kes kasutajatest või kasutajagruppidest saavad seda aruannet kasutada. Seejuures on võimalik piirata ka seda, et uude aruandesse jääksid nähtavale vaid mõned baasaruandes olnud veergudest.