Skip to main content

Veoringid + komplekteerimine veoringide alusel

Veoringide aknas kuvab Ladu20 kõik valitud perioodi veoringid ja kasutajal on koheselt ülevaade vastavale veoringile planeeritud tellimustest ja nende komplekteerimise staatusest. 

Samast kohast on kasutajal võimalus veoringe kas ühendada või poolitada. Veoringe ühendatakse enamasti olukorras kus lähetatakse auto korraga viima kaupu eri veoringidele kirjeldatud klientidele. Veoringide poolitamist kasutatakse enamasti olukorras kui ühele veoringile tuleb niipalju tellimusi et neid ei ole võimalik/ mõistlik ühe autoga lähetada. Sel juhul poolitatakse ja poolitamisel jagatakse eri poolte vahel tellimused vastvalt sellele kumma autoga on mõistlikum saadetis kliendile lähetada. 


Veoringide aknas vasakus pooles on kuvatud valitud päeva(de) veoringid. Vasaku poole alumises sektsioonis kuvab Ladu20 veoringile määratud tellimuste mahu koondinfot. Koondinfo on kuvatud kahes veerus: esmasena tellimuste alusel, teisena komplekteeritud väljastuste alusel (kohati võib olla olukord kus kõiki tellitud kaupu ei ole võimalik laos komplekteerida ja maht võib muutuda).

Veoringi akna paremas pooles kuvatakse aktiivse veoringi tellimuste või noppekäskude ülevaadet. Parema poole ülemine osa kuvab dokumente ja alumine osa vastava dokumendi ridu. Ridade värvid näitavad komplekteerimise staatust (must rida on töötlemata, roheline  juba komplekteeritud, oranz dokument on parasjagu komplekteerimses olev dokument). 

Samas aknas on kasutajal võimalus nihutada mõni tellimus teisele veoringile. Selleks tuleb lihtsalt vastav tellimus lohistada soovitud veoringile. 

Soovitame laos kaupu komplekteerida veoringide kaupa. See annab võimaluse fokusseeritult keskenduda nendele tellimustele mis peavad välja minema korraga. Selline lähenemine annab ka võimaluse ruumi kokku hoida väljastamisalas tänu saadetiste õiges järjekorras komplekteerimisele ja kiirele laost lähetamisele.


Lisaks komplekteerimise ülevaatele on võimalik veoringi aknast kutsuda esile ka autojuhile kaasa antavate dokumentide korraga printimine. 


Veoringi noppekäskude loetelus on võimalik muuta noppekäskude noppmise prioriteetsust  ja ka soovi korral määrata laomees kes konkreetse tellimuse peaks komplekteerima.