Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

114 total results found

Ladu20

Ladudest inspireeritud lao- ja müügisüsteem Ladu20 aitab ettevõttel keskenduda sellele, mis on igapäevases töös päriselt oluline. Teabevaramu võtab kokku programmi peamised funktsioonid ja näitab ka, kuidas neid kasutada.

Laotöö
CRM
ERP

Laomees

Ladudest inspireeritud mobiilse laotöö tarkvara Laomees aitab ettevõttel keskenduda sellele, mis on igapäevases töös päriselt oluline. Teabevaramu võtab kokku programmi peamised funktsioonid ja näitab ka kuidas neid kasutada.

TelliKMA

Mobiilse müügimehe ja müügiedendaja töövahend TelliKMA. Kui Sul on täiendavaid küsimusi või ettepanekuid võta julgelt ühendust meie klienditoega saates selleks e-kirja aadressile info@kma.ee või helistades 6273342.

Registrid

Ladu20

Registrid võimaldavad infosüsteemidel hõlpsamalt andmeid koondada ja töödelda, vähendades samal ajal kasutajate vaeva andmete sisestamisel. Nii piisab dokumendiga seotud kliendi kirjeldamiseks vaid ühest valikust ning ära jääb igakordne nimede, kontaktide ja m...

Registrid

CRM

Ladu20

Müügitoimingud

Ladu20

Kõige tavalisem müügiprotsess: müügitellimus >> noppekäsk >> väljastus>> arve

Ostutoimingud

Ladu20

* ostutellimused, tarnija kinnitused/saatelehed/arved = tellimused ja eelinfo selle kohta mis on saabumas * eelsissetulekud = lattu saabunud kaup mida veel ei soovita müüa * sissetulekud = kaubad mis on lattu saabunud. * sissetuleku arved= keerulisematel j...

Laoarvestus ja laohaldus

Ladu20

Raamatupidamise liidesed

Ladu20

Andmevahetuse lahendused (EDI, API, XML)

Ladu20

Logistika

Ladu20

Ladu20 logistikamooduli abil saab juhtida müügitellimuste komplekteerimist vastavalt veoringide väljumise graafikule, registreerida koormate laost väljumisi ja omada korraliku kontrolli veoringidele kaasa lähetatud ringlustaara osas

Aruandlus

Ladu20

Aruandlus jaguneb Ladu20s eri tüüpi aruanneteks: 1. Ladu20 armatuurlaud - kasutajale kriitiliselt jooksvalt jälgimist vajatavate andmete kuvamine 2. Loetelupõhised aruanded 3. Müügianalüüs 4. Eesmärgid 5. Kasutajale otse meilile saadetavad aruanded

Erinevad tööprotsessid lahtiseletatult

TelliKMA

Mõisted

TelliKMA

Hinnakokkulepete haldus

Ladu20

Erinevad kaupade müügihinnad Ladu20s: * Kaubakaardi hind * Hinnakirjagrupi hinnakirjad/kampaaniad * Erikokkulepped * Soovituslik jaemüügihind

Tootmine

Ladu20

Ladu20 tootmismoodul võimaldab edukalt hallata ja ellu viia ettevõtte tootmistegevuseks vajalikke toiminguid. Lahendus aitab kirjeldada tootmisretseptid, teostada tootmisvajaduste analüüse, registreerida tootmistegevusi, hallata tooteanalüüse. Samuti on lahend...

Kaubad

Ladu20 Registrid

Ülevaade: "Kaubad" aknas saab näha kõike, mis ühe kauba puhul vajalik. Kogu kaubainfo koos hindade, asenduste, parameetrite, partiide, piltide ning hinnakokkulepetega. Lisaks kauba hetkeseisu, tellitud- ja reserveeritud koguseid. Kaupu saab lihtsalt lisada, m...

Kliendid, tarnijad, tootjad, vedajad

Ladu20 Registrid

Kõigi laoettevõtte partnerite andmed asuvad Ladu20 kliendiregistris ühiste kirjete - kliendikaartidena. Üldandmed Kliendi üldandmed kirjeldavad ära peamised kliendi informatiivsed kirjed: kontaktandmed ning juriidilised andmed - kasutatakse loendites ning...

Kasutajad ja kasutajaõigused

Ladu20 Registrid

Kõik tarkvarade Ladu20/laomees/TelliKMA kasutajad kirjeldatakse ühises loetelus, sama registri alusel toimub ka kasutajate tuvastamine. Olulisemad andmed on kasutajatel: kasutajakood (kasutatakse andmete logimiseks) kasutajanimi ja salasõna (autentimiseks...

Laod ja osakonnad

Ladu20 Registrid

Ladu20s  ei ole eraldi lao mõistet ja selle asemel kasutatakse kaupade või partiide või laoaadresside klassifitseerimist.  Selline lähenemine annab oluliselt suurema vabaduse andmete töötluseks ja jäävad ära kõik eri ladudega seotud tehnilised piirangud.  Nä...

Laoaadressid

Ladu20 Laoarvestus ja laohaldus

Laoaadresside registris on kirjeldatud laoaadressid, nende tüübid ja laoaadresside läbikäimise järjekord optimaalselt kauba komplekteerimiseks.  Suuremates ladudes kasutatakse enamasti kahte sisult erinevat tüüpi laoaadresse: aktiivaadressid ja passiivaadre...

Kliendikontaktid

Ladu20 Registrid

Kliendikontaktide register on Ladu20 kliendiregistri alamosa, kus on võimalik hallata partneritega seotud kontaktisikuid. Näiteks hankija puhul erinevate osakondade kontaktisikuid, nende kontaktandmeid ja rolle. Eriti oluline on kontaktide register kui kasu...

Laoseisu kujunemine

Ladu20 Laoarvestus ja laohaldus

Ladu20 hoiab laoseisu kolmel tasemel: Kaubapõhiselt (moodustub kauba partiide laoseisust) Partiipõhiselt Partii paigutuse põhiselt laoaadresside lõikes Lõik sisse- ja välja- liikumised tehakse Ladu20s partiipõhiselt märkides juurde aadressi kust/kuhu k...

Kliendigrupid

Ladu20 Registrid

Kliendigruppide peamine eesmärk on võimaldada saada soovitud detailsusega analüüsi klientide lõikes. Seega on võimalik, et klient kuulub mitmesse gruppi, läbi mille aruandeid või väljavõtteid koostada. Näiteks, et teostada aruanne müügidokumentidest A-tasand...

Kaubagrupid

Ladu20 Registrid

Kaupade lihtsamalt liigitamiseks oleme loonud kaubagrupid.  Kaubagruppide seadistamine Kaubagrupi lisamiseks tuleb kõigepealt Ladu20 püsiandmete "Seadistused" alt kirjeldada ära uusi "Kaubagrupeeringuid" (Kirjelda ja vajuta üleval "salvesta"). Gruppide li...

Lisaparameetrid

Ladu20 Registrid

Mitmeid süsteemi parameetrid kirjeldame ka Ladu20 püsiandmed alamsektsioonid "seadistused" Siin on kirjeldatud: loeteludesse dünaamiliselt lisatavate veergude nimed integreeritud programmide API lingid Ladu20 baasi jaoks mittesüsteemsed parameetrid ...

Andmevahetus raamatupidamistarkvaraga

Ladu20 Raamatupidamise liidesed

OÜ KMA poolt soovitatav Ladu20 liidestus raamatupidamisprogrammiga (RMP). Baaspõhimõtted: Klientide ja tarnijate registri originaal asub Ladu20s Kaupade info asub vaid Ladu20-s Kauba sissetulekute ja väljastuste info on vaid Ladu20s Kõik tellimused (ost...

Perioodi kulukannete eksport

Ladu20 Raamatupidamise liidesed

Perioodi kauba ostuhinnas kulukannete detailsus sõltub konkreetse ettevõtte vajadustest, need on seadistatud KMA poolt vastava detailsusega. ERP tarkvara võimalustest ja seadistusest sõltuvalt tehakse kord kuus kas Ladu20 poolt automaatkanded või võetakse Lad...

Raamatupidamise aruanded

Ladu20 Raamatupidamise liidesed

Lisaks Ladu20 üldistele aruannetele on raamatupidamise jaoks vajalikud eraldi üksikuid spetsiaalaruanded: (Müügi)arvete loetelu kontode ja käibemaksuliikide lõikes Sissetulekuarvete loetelu kulukontode lõikes Sissetulekute ja sissetulekuarvete võrdlus Ku...

Seotavate raamatupidamistarkvarade nimekiri

Ladu20 Raamatupidamise liidesed

ERPLY Books arved - online Ladu20> ERPLY Books ostuarved - online Ladu20> ERPLY Books kliendid, tarnijad - online Ladu20> ERPLY Books kõigi võlgade üldloetelu - kord ööpeävad ERPLY Books> Ladu20 üksikukliendi võlgade info - online ERPLY ...

Veoringide kirjeldamine

Ladu20 Logistika

Ladu20's  saab kirjeldada logistikaringe (n. Lõuna-Eesti ring, Lääne-Eesti ring). Soovitatav on kõik kliendid jagada veoringidele laiali vastavalt nende asukohale ja veograafikule. Müügitellimuse süsteemi saabumisel leiab Ladu20 automaatselt sobivaima veoringi...

Üldregistrid

Ladu20 Registrid

Ladu20-s  on kasutusel veel palju harva muudetavaid registreid. Kõik alljärgnevad registrid on leitavad menüüpunktist "püsiandmed": autod - kasutatav logistikamodulis  CN8 - vajalik intrastati aruande jaoks brändid filiaalid ikoonid - kasutusel veebipoe...

Laoseisu ülevaated

Ladu20 Laoarvestus ja laohaldus

Kõige mugavama ülevaate kaupade laoseisust  "Laoseis" Selles aknas on kaupade loetelu ja aktiiver kauba kohta kuvatakse  laoseisu info partiide lõikes kauba liikumiste ja ajaloo infot laoaadressidepõhist paigutust laoseisu infot filiaalides Lehel...

Kaupade paigutused

Ladu20 Laoarvestus ja laohaldus

Ladu20s on süsteemselt arvel kaupade ja pariide täielik paigutus- st., et iga hetk on teada täpselt kus laoaadressil mis kauba mis partii kui suures osas parasjagu asub. Selleks, et  kogu süsteem töötaks  vigadeta on oluline, et laomehed registreerivad kaupa ...

Laosisesed liikumised

Ladu20 Laoarvestus ja laohaldus

Ladu20 laosisesed liikumised mõiste all mõtleme kahte erinevat sisu: Kauba viimine ettevõtte ühest laost teise (n. Tallinnast Tartu) Kauba nihutamiselt ühelt laoaadressilt teisele   Füüsiliselt eraldi laokohtade vaheline liikumine Füüsiliselt eraldi k...

Inventuurid

Ladu20 Laoarvestus ja laohaldus

Laoseise on aeg-ajalt soovitatav üle lugeda. Seda nimetatakse enamasti inventuuriks.  Ladu20s saab olla peamiselt kahte tüüpi inventuure: üldinventuur - koostatakse Ladu20-st jooksev päevapõhine inventuur - tekib automaatselt, kui Laomehe rakenduses kanta...