Skip to main content

Müügianalüüs

Ladu20 müügianalüüs on Exceli sarnases kujunduses koondaruanne , mile koostamisel kasutaja saab valida mis andmeid ta soovib omavahel risttabelina vaadata. 

Kõige levinum viis on vaadata kaupade või klientide müüki kuude lõiges.

Võimalik on andmed klassifitseerida järgmiste andmetüüpide alusel: kaubad, kliendid, agendid, perioodid (päev, nädal, kuu, kvartal, aasta) ja  kauba- ja kliendigrupid. 

Peale soovitud piirangute sisestamist ja "koosta" nupule vajutamist, arvutab Ladu20 välja andmed mis on leitud neljal kihil: kogus, summa omahinnas, summa müügihinnas, juurdehindlus (kasum)


"Müügianalüüs (2 perioodi)"

"Müügianalüüs 2 perioodi" võimaldab mugavalt võrrelda kahe eri perioodi andmeid