Skip to main content

Raamatupidamise aruanded

Lisaks Ladu20 üldistele aruannetele on raamatupidamise jaoks vajalikud eraldi üksikuid spetsiaalaruanded:

  1. (Müügi)arvete loetelu kontode ja käibemaksuliikide lõikes
  2. Sissetulekuarvete loetelu kulukontode lõikes
  3. Sissetulekute ja sissetulekuarvete võrdlus
  4. Kuu koondaruanne milles on lisaks detailsele koondile nähtav kuupõhine kaubakulu kontode lõikes