Veoringide kirjeldamine

Ladu20s  saab kirjeldada logistikaringe (n. Lõuna-Eesti ring, Lääne-Eesti ring). Soovitatav on kõik kliendid jagada veoringidele laiali vastavalt nende asukohale ja veograafikule. Müügitellimuse süsteemi saabumisel leiab Ladu20 automaatselt sobivaima veoringi, kliendi tellimus suunatakse. Üldjuhul soovitame ka noppekäskude komplekteerimist teha veoringide lõikes, et oprimeerida kaupade komplekteerituna laos hoidmise aega.

Veoringid kirjeldamiseks on vaja avada jaotis veoringid > veoringide kirjeldamine.

 

Veoringi kirjeldamiseks on vaja kõigepealt luua veoring (ekraanil vasakult esimene paan) ning seejärel siduda kliendid vastavate veoringidega (lohistada parempoolsest nimekirjast keskmisse nimistusse).

Üks klient võib paikneda mitmes erinevas veoringis.

Veoringi kirjeldamisel on võimalik täpsustada, millistel päevadele ja aegadele on planeeritud veo kopmlekteerimine ja väljumine. Lisadimensioonidena saab kirjeldada ka veo kilometraaž ja määrata on veo teostaja.

Samuti tasub veoringile anda inimloetav nimetus, et seda oleks hiljem lihtsam tuvastada ja kokku viia.

2020-01-15_09h45_32.png