Skip to main content

Ringlustaara arvestus

Ringlustaaradena peetakse enamasti euroaluseid, BEPCO plastkaste ja igasugu teisi suhteliselt suure omahinnaga taarasid/ kaste, mille kohta peetakse enamasti arvestust klientide ja tarnijate lõikes.

Kõik erinevad ringlustaarade liigid registreeritakse Ladu20's kaupade registris ja neile tuleb panna linnuke "ringlustaara".

Ringlustaarade kohta peab Ladu20 automaatselt liikumiste alusel kliendipõhiselt saldosid. 

Kui on vajadus muuta Ladu20 poolt automaatselt peetud leitud taara saldot (fikseerida mingi hetke saldo), siis tuleb taara saldode registrisse sisestada vastav kirje.