Ringlustaara arvestus

Ringlustaaradena peetakse enamasti euroalusei, BEPCO plastkaste ja igasugi teisi suhteliselt suure omahinnaga taarasid/kaste, mille kohta peetakse enamasti arvestust klientide ja tarnijate lõikes.

Kõik erinevad ringlustaarade liigid registreeritakse Ladu20s kaupade registris ja neile tuleb panna linnuke "ringlustaara"

Ringlustaarade kohta peab Ladu20 automaatselt liikumiste alusel kliendipõhiselt saldosid. 

Kui on vajadus muuta Ladu20poolt automaatselt peetud leitud taara saldot (fikseerida mingi hetke saldo) tuleb taara saldode registrisse sisestada vastav kirje.