Skip to main content

Reklamatsioonide moodul

Ladu20- abitegevused- reklamatsioonid ning avanenud reklamatsioonide aknas vajutada "lisa" ning seejärel avaneb uus aken.
REKLAMATSIOON
Esialgu valida dokumendi liik (näiteks ostutellimus) - peale seda saab kõrvalolevast aknast valida dokumendi (ostutellimuse) mille kohta reklamatsioon teha.
Staatuse lahtrist saab valida mis etapis reklamatsioon on:
1) Loodud- registreeritakse majasiseselt probleem 
2) Töös- kui toimub sisemine protsess ehk kontrollimine, et mida õnnestub esineva probleemiga teha
3) Esitatud- on esitatud reklamatsioon tarnijale (ostu puhul), tarnija on kursis, et soovime reklamatsiooni teha, aga vastust/ tulemust veel pole
4) Rahuldatud- kui juba reklamatsiooni luues on teise osapoolega jõutud kokkuleppele, siis võib valida "rahuldatud" ja märkida reklamatsiooni ridade juurde koheselt ära ka tulemuse
5) Tühistatud- valitakse üldjuhul siis kui reklamatsiooniga tegelemine muutub kulukamaks kui reklamatsioonist saadav tulu
Samuti tuleb reklamatsioonile valida liik, mis näitab kust reklamatsioon pärit on: meie algatatud, kliendi algatatud, automaatselt tekitatud läbi vastuvõtu või käsitsi sisestatud müügiesindaja poolt. 
"Varjatud" checkbox võimaldab varjata loendist reklamatsiooni, mis on lahenduse leidnud ja mida pole enam tarvis aktuaalsete reklamatsioonide loendis kuvada.
Siseinfo lahter on mõeldud ettevõtte sisesteks märkmeteks, ning selle lahtri sisu kliendile saadetaval reklamatsioonil ei kuvata.
reklamatsioonid1.jpeg
KAUBAD
Kaupade alapeatükis saab valida reklamatsiooni dokumendiga seotud kaubad valides "uus".
Iga kauba kohta tekib erinev rida tänu millele on võimalus valida kaupade reklamatsiooniks erinevaid põhjuseid.
Iga kaubarea kohta saab lisada vajadusel pildi millelt on näha kaebuse põhjus, näiteks säilivusaja ületanud kaup, praaktoode, vigastatud pakend jms.
Antud näites on ühe toote pakend vigane ja reklamatsiooniga soovitakse selle pakendi hüvitamist. Sisestades reklamatsiooni reale pretensiooniga seotud toodete koguse ja hinna, arvutab programm välja nõude summa. 
reklamatsioonid2.jpeg
Kui dokument on valmis, siis saab selle salvestada ja trükkida. Trüki funktsiooni kasutades annab programm lisaks võimaluse saata see meilile.
Salvestades sulgub reklamatsiooni aken ning see on edaspidi leitav reklamatsioonide tabelist. Reklamatsioonide tabelis saab reklamatsioone muuta juhul kui reklamatsiooni asjaolud muutuvad (tuleb teiselt osapoolelt vastus, muutub staatus jms), muidugi on võimalik reklamatsioon alati taasavada, et suuremaid muudatusi teha.