Laoaadressid

Laoaadresside registris on kirjeldatud laoaadressid, nende tüübid ja laoaadresside läbikäimise järjekord optimaalselt kauba komplekteerimiseks. 

Suuremates ladudes kasutatakse enamasti kahte sisult erinevat tüüpi laoaadresse: aktiivaadressid ja pasiivaadressid. Pemine komplekteerimine käib  vaid aktiivaadressidelt. Passivaadressidelt käib vaid alusepõhine komplekteerimine ja aktiivaadresside varustamine.

 

Läbikäimise järjekord on arvuliselt kasvavas jadas olev number. Kui soovitakse miski aadress nihutada komplekteerimisel teiste  omavahel järjestikuste aadresside vahele, siis tuleb nihutatava aadressi järjekorranumbriks panna suvaline arv, mis asub kahe eelminetatud aadressi järjekorra numbri vahel.