Omahinna arvestusloogika Ladu20s

Üldiseld põhimõtted:

  • Kaubakulu (omahinna) arvestusse võtab Ladu20 lisaks kauba otsesele ostuhinnale ka kõik sissetulekule registreeritud lisakulud (transpordi maksumus, tollikulud, vahendus).
  • Kaubakulu hoiab Ladu20 partiipõhiselt. 
  • Omahinda mõjutavad Ladu20 normaalolukorras kõik sissetuleku dokumendid
  • Täiendavalt võivad kauba omahind mõjutada erimärgistusega "Fix.oh." väljastusdokumendid (n. kui võetakse tagastusega tagasi kaupa mida Ladu20s ei ole kunagi arvel olnud. )
  • Ladu20 arvutab samasse partiisse kaupa juurde võttes uue kaalutud keskmise omahinna matemaatiliislt dokumentide kuupäevade järgi arvutatud varasema jäägi ja selel omahinna ja lisandunud koguse omahindade kaalutud keskmisena. 
  • Tagamaks maksimaalselt korrektset omahinda ka juhul kui muudetakse dokumente mis mõjutavad ajaloos laoseise, siis Ladu20 arvutab igaöiselt uuest jooksvalt ümber omahinnad ja muudab ka varasematel dokumentidel.
  • Muuda on võimalik ja ümberavutus tehakse vaid avatud perioodi kohta. (üldiselt soovitame panna lukku periood mis on kuni eelneva kuu lõpuni)

 

 

Näide 1.

Lattu saabus kaupa 1 jaanuar 50  tk hinnaga 500 EUR tk. täiendavalt registreeritu, et koorma transpordiks kulus 250 EUR

Kui koormas muud kaupa ei ole, siis on kauba omahinnaks Ladu20s (500*50+250)/10= 505 EUR/tk

Peale seda kui sellest kaubast müüdi maha 30 tk. saabus 1 veebruar kaupa juurde 10tk hinnaga 400 EUR tk

Sellest hetkest alates on kauba/partii uueks omahinnaks (20*505 +10*400)/30=470

Perioodil 1. jan...1 veb  oli kauba omahinnaks 525 EUR tk. ja alates 1 veebruarist oli kauba omahinnaks 470

Kui kauba müügihind on koguaeg ühtlane siis  aruandlus annab info et jaanuaris müüdud vastava kauba juurdehindlus on oluliselt  suurem kui veebruaris. 

Näide 2.

Eelmise näite dokumente muudeti nii, et kustutati süsteemist üks väljastus ja alles jäid dokumendid nii, et januaris müüdi kaupa vaid 5 tk.

Sellisel juhul arvuta Ladu20 hinnad ümber ja leiab, et alates 1 veebruarist on uueks omahinnaks (45*505 +10*400)/55=485.909

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Revision #1
Created Thu, Dec 12, 2019 7:15 PM by Andrus
Updated Tue, Jan 7, 2020 3:09 PM by Andrus