Ladu20+TelliKMA - kaupade üleandmise registreerimine

Ladu20 logistika ühe komponendina on võimlaik kasutada TelliKMAd registreerimaks saadetiste üleandmist tellijale. 

TelliKMA autojuhi mooduli täpsem selgitus https://wiki.kma.ee/books/tellikma/page/tellikma-autojuhi-moodul.

Registreerides kaupade üleandmise TelliKMA rakendusega jääb süsteemi täpne ajatempel, et mis kell konkreetne saadetis kliendile üle anti.

 


Revision #1
Created Wed, Dec 25, 2019 8:01 PM by Andrus
Updated Wed, Dec 25, 2019 8:15 PM by Andrus