Kaubaanalüüs

Kaubaanalüüsi aknas saab kiire ülevaate, kui efektiivne on mingi kaup ja mis kaubad on seisvad ja mis liikuvad

Kaubaanalüüsi tehes kuvame:

  Varude ringluskiirus

  Laovarude käibesagedus ehk ringluskiirus ja varude käibevälde. Laovarude käibekiirus näitab, kui mitu korda aasta jooksul laos olevad kaubavarud läbi müüakse ja kui mitu korda ringleb varudesse investeeritud raha.

  Käibesagedus = aasta müügikäive / keskmine laoseis (lao käibevara maksumus)

   

  ABC analüüs

  Ringluse-tulu indeks TEI

   

  Paljud ettevõtted kasutavad varude ringlemissageduse ja müügi kasumlikkuse omavahelise

  seose leidmiseks ringluse-tulu indeksit TEI.

  TEI = müügimarginaal x varude ringlemissagedus =

  TEI leidmiseks korrutatakse keskmine müügimarginaal varude ringlemissagedusega. Müügimarginaal näitab, millise protsendi moodustab müügikate müügihinnast. TEI-d väljendatakse indeksi või protsendina. TEI aitab tasakaalustada varu ringlemissagedust ja müügihinda. Varude ringlussagedus võib olla väiksem kui müügimarginaal on suur TEI võiks soovituslikult olla suurem kui 100%, vähemalt 120%. Kui müügimarginaal on 10% peaksid varud ringlema 12,5 korda aastas. Kui müügimarginaal on 50% piisab soovitusliku TEI väärtuse saamiseks 2,5 kordsest ringlemissagedusest.

  NB! Arvutusi teostame korra ööpäevas ning kuvatavad numbrid võivad seeläbi erineda vähesel määral hetkeseisust.


  Revision #3
  Created 24 October 2022 13:23:32 by Andrus
  Updated 16 October 2023 07:34:29 by Andrus