Kasutajad ja kasutajaõigused

Kõik tarkvarade Ladu20/laomees/TelliKMA kasutajad kirjeldatakse ühises loetelus, sama registri alusel toimub ka kasutajate tuvastamine.

Olulisemad andmed on kasutajatel:

Kasutajagrupid

Ladu20 kasutajaõigused on soovitatav seadistada kasutajagruppide lõikes, vähendades seeläbi andmete korduvat sisestamist. Samuti vähendab gruppide kasutamine võimalust eksimusteks kasutaja seadistamisel. Õiguste detailne nimekiri on välja toodud programmis endas ning võib ajas muutuda. Antud õigused on tähistatud täidetud valikukastidega.

Muudatused õigustes rakenduvad pärast kasutaja uut sisselogimist Ladu20-sse.

Laomees ja TelliKMA

Laomehe ja TelliKMA kasutajaõigused seadistatakse kokkuleppel kliendiga eraldiseisvalt ning neid ei ole võimalik kasutajatel endal jooksvalt muuta.

 


Revision #7
Created 17 October 2019 14:28:01 by Admin
Updated 28 August 2023 06:51:30 by Kaiu