Inventuurid

Laoseise on aeg-ajalt soovitatav üle lugeda. Seda nimetatakse enamasti inventuuriks. 

Ladu20s saab olla peamiselt kahte tüüpi inventuure:

Üldinventuur

Üldinventuur on inventuur mis on algatatud Ladu20s kasutaja poolt. Selleks koostatakse inventuuri moodulis inventuuri algseisuga blankett. Blanketi koostamisel on kasutajal võimalus määrata kui suur inventuur on (mis kaubagrupid ja aadressid on kaasatud).

Peale blanketi koostamist peaks toimuma Laomees tarkvara abil kauba ülelugemine laos. Iga koguse ja aadressi ülelugemisest jääb süsteemi jälg et kes ja mis kell vastava koguse kust registreeris. 

Peale seda kui  kõik kaubad on laos Laomees tarkvara abil üle loetud, on võimalus  Ladu20s vaadata tulemust, aktsepteerida sobivad read, märkida mingid read kahtlaseks ja saata uuesti üle lugemisele. 

Inventuuri akna all paremas servas on partiipõhiselt näha mis aadressilt mis koguses ja milline laomees kaupa luges. 

Ridu saab üle lugemiseks märkida  kahel viisil:

  1. võimalus on märkida partiipõhiselt, et see partii vajab ülelugemist
  2. võimalus on mingid lugemised märkida, et need tunduvad kahtlased. 

Peale ülelugemist tuleb vaadata read ükshaaval üle ja otsustada missugused lugemised on need, mida arvestatakse inventuuris (vajadusel eemaldada lugemistelt linnuke "arvestada")

Selleks, et teostatud inventuuri tulemusel saadud laoseis muudaks ära Ladu20 laoseisu tuleb inventuuri read ükshaaval aktsepteerida(saab teha ka kõik read korraga). 

Inventuuri blanketi koostamisest kuni inventuuri lõpuni (kõigi soovitud ridade aktsepteerimiseni) ei tohi kaupa laos liigutada ei sisse ega välja!!!

Aktsepteeritud inventuuri ridade kohta tekib Ladu20s väljastusdokument. Selle dokumendi summa on inventuuri ülelugemisel tekkinud laoseisu muutus 

Jooksva inventuuri päevapõhine koond

Laomees tarkvaras on võimalik laomeestel  suvalisel hetkel registreerida kauba laoseisu erinevus süsteemis oleva laoseisu ja riiulis oleva koguse vahel. Kõigist ühe päeva jooksul tehtud "laoseisu fikseeringutest" moodustub automaatselt päevapõhine koondinventuri dokument. Selles on registreeritud, et mis kell ja milline laomees mis kaupa ja mis aadressil probleemi registreeris  (mis oli algseis ja mis on fikseeritud seis).


Revision #6
Created 17 October 2019 18:26:00 by Admin
Updated 13 September 2023 08:22:20 by Kaiu