Skip to main content

TelliKMA

Mobiilse müügimehe ja müügiedendaja töövahend TelliKMA.
Kui Sul on täiendavaid küsimusi või ettepanekuid võta julgelt ühendust meie klienditoega saates selleks e-kirja aadressile info@kma.ee või helistades 6273342.

Tööleht "Töölaud"

TelliKMA "Töölauale" on agendile kokku koondatud jooksvalt vajalik info. Tööpäeva alustamise s...

Klientide loetelu

TelliKMA klientide loetelus on kuvatud vastava agendi kliendid Kliendi kohta kuvatakse alati loe...

Kliendi-visiidi aken = peamine tööleht

TelliKMA üheks oluliseks aknaks on kliendiaken. Selles aknas on ühendatud kokku kogu kliendiga...

Kaupade loetelu

Kaupade loetelu on TelliKMA's kuvatud mitmes kohas.  Valides peamenüüst kaupade loetelu, kuvat...

Dokumendile lisatava kauba aken

Kui lisada  kaup dokumendile nii, et avada kauba aken, siis see avanev aken jaguneb kaheks sisu...

Küsitlused/ankeedid

TelliKMAs on võimalus täita erinevaid eeldefineeritud küsitlusi.  Kõige levinumad küsitluste vor...

Tööleht "Ajalugu"

  Lehel "Ajalugu" kuvatakse seadmepõhist ajalugu sündmustest ja dokumentidest. Lehe avamisel ...

TelliKMA seadistus

TelliKMA seadistus jaguneb sisuliselt kaheks osaks. Üks oluline osa on see, mida OÜ KMA saab aida...

Erinevad tööprotsessid lahtiseletatult

Mõisted

TelliKMA pildipank telli.kma.ee

TelliKMA pildipank telli.kma.ee on veebipõhine keskkond kuhu kogunevad kokku TelliKMAga tehtud pi...

TelliKMA autojuhi moodul

TelliKMA autojuhi moodul on mõeldud Ladu20 logistikamooduli laiendusena, et: registreerida kli...

Tehniline ülesehitus

TelliKMA andmeside on üles ehitatud lähtuvalt järgneval joonisel kujutatud loogikast.

TelliKMA kauba mahapanemise vaade

Eeldus on see, et TelliKMA kasutaja on Ladu20 kasutajate all märgitud autojuhiks, et veoringile o...