Recently Updated Pages

Etikettimine

 Väga tihti kuulub ladude töö hulka toodetele lõpptarbijale suunatud etikettide kleepimine.  Kau...

Eesmärgid

Eesmärkide müüdol võimaldab Ladu20s kirjeldada eesmärke kasutajate, osakondade kaupade ja kaubagr...

Paigutamine

"Pagutamine" menüüpunkti all saab registreerida kauba ümberpaigutamisi. Akna avamisel kuvatakse ...

Ostukorv

Ostukorv on oma peamiselt sisult kaupade ilma alusdokumendita komplekteerimise registreerimisek...

TelliKMA kauba mahapanemise vaade

Eeldus on see, TelliKMA kasutaja on Ladu20 kasutajate all märgitud autojuhiks,  et veoringile on ...

Laomees install

Laomehe rakenduse paigaldamine 1. www.kma.ee lehelt alt servast olevalt lingilt laadida alla ja ...

Tehniline ülesehitus

TelliKMA andmeside on üles ehitatud lähtuvalt järgneval joonisel kujutatud loogikast.

Veoringide kirjeldamine

Ladu20s  saab kirjeldada logistikaringe (n. Lõuna-Eesti ring, Lääne-Eesti ring). Soovitatav on kõ...

Perioodikulude haldus

Kulude sisestamine ja ülevaade senistest perioodikuludest on hallatav viimase möödunud kuu kohta ...

Tootmise töötlemine

NB! Tootmisdokumentide käsitlemist on võimalik teha ka Laomees tarkvaras. Loe selle kohta lähemal...

Tootmisvajaduste analüüs ja tootmiste genereerimine

Tootmisvajaduste analüüs on peamine töövahend vajalike tootmismahtude hindamiseks ja tootmistel...

Retseptid

Ladu20 tootmisretseptid kirjeldavad ära ühe toote valmistamise protsessi ning ettenähtud sisendid...

Tootmise üldregistrid

Tootmistegevuse elluviimiseks on Ladu20-s võimalik kirjeldada järgnevad kõrvalregistrid, mille al...

Laoseisu kujunemine

Ladu20 hoiab laoseisu kolmel tasemel: Kaubapõhiselt (moodustub kauba partiide laoseisust) Par...

Veoringid

"Veoringide" all kuvatab Laomees programm veorigidega seotud infot.  Ladu20s on kõik tellimuse...

Veoringid

Laotöö korrektsuse ja tähtaegsuse aluseks on süsteemne lähenemine kauba laost õigeaegsele ja õige...

Omahinna arvestusloogika Ladu20s

Üldiseld põhimõtted: Kaubakulu (omahinna) arvestusse võtab Ladu20 lisaks kauba otsesele ostuhi...

Partiide käsitlemine (FIFO, LIFO, muud)

Kõik aegumise jälgimist vajavad kaubad on Ladu20s arvel partiidena. Tänu sellele on iga partii ko...

Laotöö mõõtmine

Kui laotööd tehaske Laomees tarkvaraga siis on automaatselt registreeritud iga kauba arvelevõtmsi...

Kaubad

Ülevaade: "Kaubad" aknas saab näha kõike, mis ühe kauba puhul vajalik. Kogu kaubainfo koos hinda...