Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

114 total results found

Pakkeüksused

Ladu20 Laoarvestus ja laohaldus

Ladu20 koos mobiilse laotöö tarkvaraga Laomees võimaldab registreerida pakkeüksusi. Andmete kogumine ja funktsionaalsus on tagatud tänu mobiilsele kaupade komplekteerimisele.  Põhiline tööprotsess noppimisel: Laomees alustab pakkeüksust. Kõik järgmised k...

Jääkide mahakandmine

Ladu20 Laoarvestus ja laohaldus

Kui on soov laoarvestusest maha kanda mõned aegunud kaubad või kaalukaupade marginaalse kogusega laojäägid, siis seda saab teha kahes menüüpunktis: a. "Inventuur" menüüpunkt "Partii jääkide mahakandmine" b. "Laoseis" aknas lehel "kaubad koos partiidega" E...

Ringlustaara arvestus

Ladu20 Laoarvestus ja laohaldus

Ringlustaaradena peetakse enamasti euroaluseid, BEPCO plastkaste ja igasugu teisi suhteliselt suure omahinnaga taarasid/ kaste, mille kohta peetakse enamasti arvestust klientide ja tarnijate lõikes. Kõik erinevad ringlustaarade liigid registreeritakse Ladu2...

Aktiiv- ja passiivaadressid

Ladu20 Laoarvestus ja laohaldus

Laos võib olla erinevaid tüüpe laoaadresse. Kõige levinumalt jaotatakse laoaadressid kaheks "aktiivaadressid" ja "passiivaadressid". Enamasti käib Laomehes kauba komplekteerimine peamiselt "aktiivaadressidelt". Passiivaadressid asuvad üldjuhul komplekteerimi...

Laotöö mõõtmine

Ladu20 Laoarvestus ja laohaldus

Kui laotööd tehakse Laomees tarkvaraga, siis on automaatselt registreeritud iga kauba arvelevõtmise ja väljastamise dokumendi rea põhiselt vastava rea tegija ja tegemise aeg. Täiendavalt registreeruvad süsteemi automaatselt inventuuride lugemised ja kauba laos...

Partiide käsitlemine (FIFO, LIFO, muud)

Ladu20 Laoarvestus ja laohaldus

Kõik aegumise jälgimist vajavad kaubad on Ladu20s arvel partiidena. Tänu sellele on iga partii kohta süsteemil teada tema aegumiskuupäev ja saabumiskuupäev. Sõltuvalt kauba iseloomust on lisaks eelmainitule vajadusel registreeritud ka partii number ja/või  too...

Tööleht "Töölaud"

TelliKMA

TelliKMA "Töölauale" on agendile kokku koondatud jooksvalt vajalik info. Tööpäeva alustamise soovitame registreerida nupuga "ALUSTAN TÖÖPÄEVA".  Juhul, kui on märgitud linnukestega andmed, mida soovitakse serverist tööpäeva alustamise käigus automaatselt uu...

Klientide loetelu

TelliKMA

TelliKMA klientide loetelus on kuvatud vastava agendi kliendid Kliendi kohta kuvatakse alati loetelus : nimi aadress millal toimus kliendiga viimane sündmus (külastus, kõne) selle seadmega registreerituna millal tehti kliendile viimati dokument (tellimus,...

Kliendi-visiidi aken = peamine tööleht

TelliKMA

TelliKMA üheks oluliseks aknaks on kliendiaken. Selles aknas on ühendatud kokku kogu kliendiga seotud info ja samas koheselt saab alustada kliendiga seotud järgmisi tegevusi.  Sündmuse  sektsioonis võimalus "ALUSTA KÜLASTUST" nupuga registreerida külastuse...

Dokumendile lisatava kauba aken

TelliKMA

Kui lisada  kaup dokumendile nii, et avada kauba aken, siis see avanev aken jaguneb kaheks sisu poolest erinevaks osaks:  Kauba üldandmed ja  dokumendi rea andmed. Info kliendi varasemast ostukäitumisest  I osa : Kauba üldandmed ja  dokumendi rea andmed. ...

Tööleht "Ajalugu"

TelliKMA

  Lehel "Ajalugu" kuvatakse seadmepõhist ajalugu sündmustest ja dokumentidest. Lehe avamisel on vaikimisi avatud filter "Saatmata" ja kuvatakse dokumente ja sündmusi, mis on tehtud, märgitud valmis, aga mille lõpetamisel on kasutaja pannud märke "saadan hi...

Tööpäev

TelliKMA Mõisted

Tööpäevana läheb kirja aeg "tööpäeva alustamisest" kuni "tööpäeva lõpetamiseni".Klientidel, kes kasutavad TelliKMA's sõidupäevikut, moodustub sõidupäeviku jaoks vajalik töösõitude graafik tööpäeva alguse ja lõpu vahel toimunud visiitide loetelust.

Sündmus

TelliKMA Mõisted

Sündmus - Külastus (kliendivisiit), kõne (telefon, skype,...) või muu.Sündmuste registreerimine on soovitatav selleks, et kliendisuhte ajalugu jääks edaspidiseks analüüsiks korralikult alles.

Dokument - tellimus, arve, tagastustaotlus jne

TelliKMA Mõisted

TelliKMA-ga saab teha eriliiki dokumente:* Tellimus* Soovituslik tellimus* Arve* Tagastustaotlus* Väljapaneku registreerimineSee mis dokumendi liigid parasjagu kasutusel on, sõltub ettevõtte vajadustest ja kasutatava laosüsteemi võimekusest.

Sõidupäevik

TelliKMA Mõisted

TelliKMA võimaldab registreerida sõidupäeviku jaoks vajalikud hommikused ja õhtused odomeetri näidud. Üldjuhul, kui soovitakse kasutada automaatset sõidupäevikut, registreeritakse auto odomeetri näit hommikul ja õhtul TelliKMA "tööpäeva alustamise" ja "tööpäe...

TelliKMA pildipank telli.kma.ee

TelliKMA

TelliKMA pildipank telli.kma.ee on veebipõhine keskkond kuhu kogunevad kokku TelliKMAga tehtud pildid ja sündmuste (külastuste) ajalugu ja see on kõigile TelliKMA kasutajatele endile kättesaadav. Üleslaetud pilte saab siit vaadata ja vajadusel ka alla laadida...

Ülesanded / märkmed

TelliKMA Erinevad tööprotsessid lahtiseletatult

Kliendi aknas asuvas ülesannete moodulis on võimalik registreerida endale  või enda töökaaslasele ülesandeid või märkmeid. Ülesande saab panna tekstiliselt kirja, kui selle kohta saab teha ka pildi.    Kõige levunim viis Ülesannete/ Märkmete kasutamiseks on...

Väljapanekuinfo registreerimine

TelliKMA Erinevad tööprotsessid lahtiseletatult

TelliKMA "Väljapanekuinfo registreerimine" annab võimaluse fikseerida konkreetse kauba väljapaneku staatus kliendi juures. Varasematest külastustest registreeritud infot kuvatakse sama kliendi järgmistel kordadel (sõltumata agendist kes info registreeris)  ...

Kaupade loetelu

TelliKMA

Kaupade loetelu on TelliKMA's kuvatud mitmes kohas.  Valides peamenüüst kaupade loetelu, kuvatakse loetelu koos kaubakaardilt tulevate hindadega. Kaubale klikates saab kaubakaardi avada ja seal vaadata juba detailseid kaubaandmeid ja ka pilti.  Loetelu on...

TelliKMA seadistus

TelliKMA

TelliKMA seadistus jaguneb sisuliselt kaheks osaks. Üks oluline osa on see, mida OÜ KMA saab aidata seadistada kogu ettevõttepõhiselt ja teine osa on see, mida iga agent saab ise endal TelliKMA's muuta. Agendi seadmepõhise TelliKMA seadistuse saab lahti võtta...