Tööpäev

Tööpäevana läheb kirja aeg "tööpäeva alustamisest" kuni "tööpäeva lõpetamiseni".
Klientidel, kes kasutavad TelliKMA's sõidupäevikut, moodustub sõidupäeviku jaoks vajalik töösõitude graafik tööpäeva alguse ja lõpu vahel toimunud visiitide loetelust.