Skip to main content

Tööpäev

Tööpäevana läheb kirja aeg "tööpäeva alustamisest" kuni "tööpäeva lõpetamiseni".
Klientidel, kes kasutavad TelliKMA's sõidupäevikut, moodustub sõidupäeviku jaoks vajalik töösõitude graafik tööpäeva alguse ja lõpu vahel toimunud visiitide loetelust.