TelliKMA seadistus

TelliKMA seadistus jaguneb sisuliselt kaheks osaks. Üks oluline osa on see, mida OÜ KMA saab aidata seadistada kogu ettevõttepõhiselt ja teine osa on see, mida iga agent saab ise endal TelliKMA's muuta.

Agendi seadmepõhise TelliKMA seadistuse saab lahti võtta TelliKMA peamenüüs olevas valikust "Seaded".

Lisaks  kohustuslikule omanikukood , kasutajanimele ja parooli baasseadistusele  on igal kasutajal võimalik seadistada veel:

 • tööökeel: eesti, inglise, soome, läti, leetu, vene, 
 • TelliKMA kasutajaliidese kuvareziim: must/valge
 • nähtavate tekstide suurus suur/väike/keskmine - vajadus sõltub kasutaja nägemise kvaliteedist ja seadme ekraani resolutsioonist
 • kas on kasutusel "kiire tellimuse sisestusreziim"
 • et mitme päeva ajaloo TelliKMA saäilitab - aitab säästa seadmemahtu. ui siia ei ole piirangut pandud siis säilitatakse kogu ajalugu. 
 • "kliendi asukoha filte" - mitme kilomeetri kaugusel asuvaid klietne TelliKMA kuvab lähedaloelvate klientidena. 
 • kas kasutajal on võimalik/lubatud TeliKMAga skännida joonkoode kaamera abil. 
 • kas on aktiivne "väljapaneku registrerimise" funktsionaalsus
 • kas on aktiivne "hinnakalkulaatori" funktsionaalsus.

 

Kaupade nimekirja baasseadistust on vaõimlik muuta asudes kauba nimekirjas ja valides menüüst "nimekirja seaded"

Seal saab muuta:

 • kas loetleu on nime või kaubakoodi järjekorras ja kas siis vastavalt kasvavas või kahanevas 
 • kas kuvatakse pildipangana nimekirja
 • kas sortimendi kaubad on nimekirja ees 
 • kas nimekirjas kuvatakse baasihinda või kliendipõhist hinda

Dokumendi sisu loetelu vaatel on võimalik täiendavalt seadistada seda, et kas loetelu on grupperitud kaubagrupi põhiselt või on lihtsalt kaupade loeteluna.