Tehniline ülesehitus

TelliKMA andmeside on üles ehitatud lähtuvalt järgneval joonisel kujutatud loogikast.