Skip to main content

Küsitlused/ankeedid

Screenshot_20191022-220550_TelliKMA.jpgTelliKMAs on võimalus täita erinevaid eeldefineeritud küsitlusi. 

Kõige levinumad küsitluste vormid on :

  • Teostatud tööde raportid
  • Klientide spetsiifilised analüüsid
  • Oma ja/või konkurentide toodete hinna või väljapanekute võrdlused

TelliKMA kaudu kokku kogutud küsitluste vastuste peamine eelis on vastuste hilisem süsteemne töötlus.