Skip to main content

Kauba komplekteerimine

Screenshot_20191123-114619_Laomees.jpg

Kompekteerimise aluseks noppekäskude loetelu.

Noppeskäsk kuvatakse laomehele komplekteerimise tähtsuse kiiruse prioriteetsuse järjekorras. 

 


Screenshot_20191123-115407_Laomees.jpg

Peale noppekäsu avamist kuvatakse laomehele loetelu komplekteerimist vajatavatest kaupadest järjestatuna laoaadresside loogilise läbikäimise jrk-s. 

Menüüst on võimalik laomehel seadistada kas ta soovib, et loetelus kuvatakse koguseid kauba põhiühikus (enamasti tk või kg) või suuremas ühikus (kast, alus). Sama valik on vaikimisi aktiivsena komplekteeritud koguse sisestamiseks dokumendi sees. 

Sõltuvalt vajadustest on võimalik lisaks kauba baasinfole kuvada loetelus kauba kohta ka täiendavat infot (näitel on sinisena "kaubakood")

Oluliselt erinevate tootegruppide tooted kuvatakse loetelus erinevat värvi taustal.

Kohati on kasutusel ka seadistus kus konkreetselt laomehele kuvatakse vaid tema tööpiirkonna tooteid (ala. kui kasutaja töötab sel päeval külmlaos, siis temale ei kuvata sama noppekäsu teiste ladude  tooteid).

 

Kauba komplekteerimise registreerimiseks peab laomees liikuma esimesel kaubareal märgistus aadressi juurde ja skännima kas laoaadressi või kaupa. 


 

Screenshot_20191123-115430_Laomees.jpgKui skänniti õiget kaupa, avaneb kasutajale kauba aken kus on võimalik registreerida mis kogus ja mis partiist kaupa võetakse. 

Esimesena kuvatud partii ja paigutus on see mis on laosüsteemi poolt automaatselt valitud kliendi nõuetele vastav partii. Programm kuvab esimesena kliendi soovidele vastava laos oleva vanima aegumiskuupäevaga partii.

Partiide/ paigutuste loetelust on laomehel võimalik valida kauba teisi partiisid ja asukohti.

GS1-128 standardi joonkoodi skännides tuvastab programm automaatselt kogu joonkoodis sisalduva info (aegumiskpv, LOT, tootmise kuupäev, kogus,...)

 

 


Screenshot_20191123-115436_Laomees.jpgKomplekteerimise lõpetamise eelduseks on, et kõik vajalikud kaubad on komplekteeritud. 

Kui mingit kaupa ei ole võimalik komplekteerida, siis on ühe võimalusena on otsida asendustoode. Asendustoodetena kuvatakse vaid tooteid mis on Ladu20s kirjeldatud antud kauba asendustoodetena.  Loetelu võimalikest asendustoodetest saab kui vajutada nuppu " ". 

Kaalukaupa tükkhaaval komplekteerides on võimalik valitud partii lukustada. Siis ei pea iga skännimise järel partiid valima. 


Screenshot_20191123-115540_Laomees.jpgKui kaupa ei ole siiski võimalik komplekteerida nõutud määral, siis selleks, et programm lubaks dokumendi lõpetada on vaja registreerida probleemi põhjus. 

 

 


Screenshot_20191123-115515_Laomees.jpgLisaks noppekäsul olevatele toodetele registreeritakse täiendavalt ka kaubaga kaasa saadetav ringlustaara. Ringlustaara loetelu leiab tarkvaras lehel  "Ringlustaara". Selle registreerimine aitab hoida n. EURO aluste  või Bepco kastide liiklusel liikumised ja jooksva laoseisu kontrolli all. 

Samasse listi on võimalik liita ka mingeid tegevusi mille mahtusid on vaja jälgida. (n. kleepimised.)


Screenshot_20191123-115458_Laomees.jpgLaomees tarkvara võimaldab registreerida mis pakkeüksusele mingi kaup läheb. Seda teeb programm automaatselt iga noppimise alustamisel alustades uut pakkeüksust. Kui kasutajal saab üks pakkeüksus täis ja ta alustab uut, siis tuleks see registreerida "uus pakkeüksuse alustamine". 


Screenshot_20191123-120326_Laomees.jpgEnamasti on tarkvara seadistatud nii, et automaatselt trükitakse kleepsud ja saatedokumendid pakkeüksuse täitumisel ja noppimise protsessi lõpus.

Lisaks programmi poolt automaatselt prinditavatele väljatrükkidele on võimalik printida ka muid noppimise käigus vajalikke dokumente.  

 

 


Screenshot_20191123-115526_Laomees.jpgKui kasutaja vajutab dokumendi sisus "tagasi" nuppu kuvatakse talle dokumendi hetkestaatuse koond.

Ainult juhul kui kõik kaubad on komplekteeritud (vähemalt lubatud vea piires)  on võimalik registreerida et dokument on "Valmis". 

Kasutajal on võimalik pooleli komplekteerimise staatuses olev dokument märkida staatusesse "Ootel". Ootel staatuses dokumendid kuvatakse dokumendi loendis.


123