Kauba komplekteerimine

Screenshot_20191123-114619_Laomees.jpg

Kompekteerimise aluseks noppekäskude loetelu.

Noppeskäsk kuvatakse laomehele komplekteerimise tähtsuse kiiruse prioriteetsuse järjekorras. 

 


Screenshot_20191123-115407_Laomees.jpg

Peale noppekäsu avamist kuvatakse laomehele loetelu komplekteerimist vajatavatest kaupadest järjestatuna laoaadresside loogilise läbikäimise jrk-s. 

Menüüst on võimalik laomehel seadistada kas ta soovib, et loetelus kuvatakse koguseid kauba põhiühikus (enamasti tk või kg) või suuremas ühikus (kast, alus). Sama valik on vaikimisi aktiivsena komplekteeritud koguse sisestamiseks dokumendi sees. 

Sõltuvalt vajadustest on võimalik lisaks kauba baasinfole kuvada loetelus kauba kohta ka täiendavat infot (näitel on sinisena "kaubakood")

Oluliselt erinevate tootegruppide tooted kuvatakse loetelus erinevat värvi taustal.

Kohati on kasutusel ka seadistus kus konkreetselt laomehele kuvatakse vaid tema tööpiirkonna tooteid (ala. kui kasutaja töötab sel päeval külmlaos, siis temale ei kuvata sama noppekäsu teiste ladude  tooteid).

 

Kauba komplekteerimise registreerimiseks peab laomees liikuma esimesel kaubareal märgistus aadressi juurde ja skännima kas laoaadressi või kaupa. 


 

Screenshot_20191123-115430_Laomees.jpgKui skänniti õiget kaupa, avaneb kasutajale kauba aken kus on võimalik registreerida mis kogus ja mis partiist kaupa võetakse. 

Esimesena kuvatud partii ja paigutus on see mis on laosüsteemi poolt automaatselt valitud kliendi nõuetele vastav partii. Programm kuvab esimesena kliendi soovidele vastava laos oleva vanima aegumiskuupäevaga partii.

Partiide/ paigutuste loetelust on laomehel võimalik valida kauba teisi partiisid ja asukohti.

GS1-128 standardi joonkoodi skännides tuvastab programm automaatselt kogu joonkoodis sisalduva info (aegumiskpv, LOT, tootmise kuupäev, kogus,...)